Radar

M: Låt folket bli skogsägare

M-ledaren Ulf Kristersson och partiets skogspolitiske talesperson John Widegren.

Moderaterna vill sälja 20 procent av statliga Sveaskogs produktiva skogsmark. ”Vi vill öka det folkliga engagemanget i skogen, så att fler kan få köpa skog”, säger Moderatledaren Ulf Kristersson.

Moderaterna vill att landets runt 300 000 enskilda skogsägare ska bli fler. Partiet tror att det kommer att gynna landsbygden, men också en hög virkesproduktion kombinerat med värnande av biologisk mångfald och värdefull natur.

– När många äger skapar det mångfald – av naturvärden förstås, men det ger också bra produktion av skog, som blir hållbar över lång sikt, säger Ulf Kristersson.

I tidigare markförsäljningsprogram har egendomarna varit för stora och har därför inte levt upp till syftet att stärka landsbygden, anser M. I det nya förslaget föreslås därför att Sveaskog ska sälja mindre skogsområden på 25-50 hektar till marknadspris. Det ska inte heller vara möjligt att köpa fler än ett område.

Folkrörelse

– Vi tror att skogen bör bli mycket mer av en folkrörelse. Man borde sälja mycket skog, men i små lotter, så att många normala skogsägare kan köpa till lite mera, säger Kristersson.

Moderaterna bedömer att försäljningarna kan ge staten intäkter på runt 9 miljarder kronor, vilket ska användas för att betala av på statsskulden.

Om regeringen inte skulle nappa på förslaget tänker M i början av nästa år lägga fram förslaget som ett initiativ i riksdagens näringsutskott.

– Jag skulle tro att det finns ett starkt politiskt stöd för detta, säger Kristersson.

Kritik mot Skogsutredningen

Häromdagen presenterade Skogsutredningen sina förslag för regeringen. Några av huvudpunkterna var att initiativet för att skydda skog med höga naturvärden ska komma från markägaren själv, att Skogsstyrelsen ska sluta med den omdebatterade kartläggningen av extra skyddsvärd skog, så kallade nyckelbiotoper, och att ett område större än Västmanland med fjällnära skog ska få formellt skydd.

Moderaterna tycker att det är bra att nyckelbiotopinventeringen slopas och att det blir mer frivillighet för markägare som vill skydda skog.

– Men utredningen går i fel riktning när det gäller om vi ska kunna använda och bruka skogen, säger Ulf Kristersson.

– Nu ska det skyddas ännu mer skog, fast vi har väldigt stora markandelar som är skyddade redan. Det kommer bara att göra det ännu svårare för många privata skogsägare.

Vem äger den svenska skogen?

48 procent av skogen ägs av enskilda, privata ägare vilket är fysiska personer, dödsbon och bolag som inte är aktiebolag.

Privatägda aktiebolag äger 24 procent av skogsmarken.

13 procent ägs av statsägda aktiebolag som Sveaskog, Göta kanalbolag och Akademiska Hus.

Övriga privata ägare, som till exempel Svenska kyrkan, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar, bysamfälligheter, allmänningar och besparingsskogar äger 6 procent av skogen.

Staten genom till exempel Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen äger 7 procent.

De sista 2 procenten ägs av övriga allmänna ägare som till exempel kommuner och landsting.

Källa: Skogsutredningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV