Radar

Lövin anmäls till KU för skogsinventering

Miljöminister Isabella Lövin (MP) KU-anmäls.

Miljöminister Isabella Lövin (MP) anmäls till riksdagens konstitutionsutskott för regeringens beslut om inventering av så kallade nyckelbiotoper, eller mark med särskilt höga naturvärden, skriver Dagens Nyheter.

Anmälan kommer från Centerpartiet efter att skogsutredningen överlämnades till regeringen i förra veckan. Utredaren Agneta Ögren sade då till TT att inventeringen vilar på en mycket svag rättslig grund.

Jag vill inte säga att det har skett utanför lagen, men det är mycket tveksamt.
Inventeringarnas syfte har varit att samla in kunskap om skyddsvärda områden, men har skapat stor konflikt eftersom de hindrat skogsägare från att avverka.

”Sammantaget framgår att begreppets räckvidd har utvidgats till att inverka på grundlagsskyddade fri- och rättigheter helt utan lagstöd”, skriver Centerpartiets talesperson i skogsfrågor Peter Helander i KU-anmälan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV