Zoom

”Att äta är en ekologisk och politisk handling”

Småskaliga jordbruk istället för industriella monokulturer är lösningen om vi ska undvika framtida pandemier, menar professor Miguel Altieri.

Coronapandemin kan bli den kris som till sist skapar den radikala förändring av dagens monokulturella och industriella jordbruk som behövs för att undvika fler pandemier. Det tror i alla fall professor Miguel Altieri, en av världens mest framstående agroekologer.

– Det behövs inga speciella tekniska innovationer för att försörja världens befolkning med mat. Tvärtom. Småskaliga, agroekologiska jordbruk producerar redan mat på det sätt som behövs för att inte hamna i de här kriserna igen. Vare sig det handlar om utbrott av skadegörare, pandemier, klimatförändringar eller finanskriser, säger Miguel Altieri, professor emiritius vid University of California Berkeley.

"Ett wake up call"

Han bjöds nyligen in av Sveriges Lantbruksuniversitet för en digital föreläsning om möjligheterna för agroekologiska lantbruk i kölvattnet av coronakrisen. Precis som FN:s expertpanel på biologisk mångfald pekar Miguel Altieri ut det storskaliga jordbruket som en av de största orsakerna till att viruspandemier uppstår. 
– Det är samma beteende som driver klimatkris, förlust av biologisk mångfald och pandemier. Covid-19 är bara ytterligare ett wake up call. Vill vi undvika en covid-20 och -21 måste vi sluta behandla symptomen och istället förändra vårt sätt att producera mat på.

"Skapar förutsättningar för pandemier"

För att understryka sin poäng redogör Miguel Altieri utförligt för hur det industriella lantbruket, som upptar 70 till 80 procent av världens åkermark, bara står för 30 procent av all mat som produceras i världen. Han jämför med det småskaliga lantbruket som producerar mellan 50 och 70 procent av världens mat på endast 25-30 procent av åkermarken.

Miguel Altieri har studerat agroekologi sedan 1970-talet
Miguel Altieri har studerat agroekologi sedan 1970-talet. Han är i dag professor emeritus vid University of California Berkeley. Foto: UC Berkeley

– Industriellt jordbruk föder inte ens nuvarande världsbefolkning. Däremot värmer det upp planeten på ett sätt som det småskliga lantbruket inte gör, samtidigt som det skapar de förutsättningar som pandemier behöver.

2,3 miljarder kilo bekämpningsmedel

Enligt Miguel Altieri använder det globala industriella jordbruket dessutom 2,3 miljarder kilo kemiska bekämpningsmedel årligen, varav flera medel är skadliga för levande organismers immunsystem. Dessutom förbrukar det betydligt större andelar vatten och fossila bränslen än det småskaliga jordbruket vilket innebär större utsläpp av klimatskadliga växthusgaser. 
– Därför kan vi inte återgå till det normala. Det var det normala som skapade coronakrisen, säger Miguel Altieri och i nästa andetag förklarar han att forskning visar att kriser är avgörande för att skapa radikala förändringar och att det därför just nu finns ett fönster för agroekologiska jordbruksmetoder att visa på lösningarna.

Besprutning av grödor i Alabama, USA
Besprutning av grödor i Alabama, USA. Över hela världen används 2,3 miljarder kilo kemiska bekämpningsmedel årligen. Foto: Dave Martin/AP/TT 

– Medan de stora jordbruksföretagen planerar för att innovativ teknik och gensaxar ska rädda oss menar jag att vi måste lägga allt fokus på att bevara det småskaliga lantbruket och radikalt förändra det ekonomiska system som skapat dagens industriella och monokulturella jordbruk.

I sin föreläsning visar Miguel Altieri flera exempel på hur lokala och småskaliga jordbruk klarar av att både försörja sig själva och sin omgivning samtidigt som de frigör sig från det globala ekonomiska systemet när de odlar utifrån lokala förutsättningar, utan dyrbara och skadliga insatsmedel som transporterats långväga. 
– Säljer bönderna dessutom sina produkter lokalt blir de inte alls beroende av den globala marknadsekonomin på samma sätt.

"Kan inte förlita oss på importerad mat"

Miguel Altieri tror att effekterna av Coronapandemin kommer bli så pass tydliga att de allra flesta kommer inse behovet av att satsa på lokala matsystem. 
– När till och med medelklassen inser hur sårbart nuvarande system är så kommer de förstå att vi inte längre kan förlita oss på importerad mat, säger Miguel Altieri som tycker att konsumenter måste agera politiskt.

– Att äta är både en ekologisk och politisk handling. Människor och sociala rörelsen är en viktig del för att skapa den politiska förändring som krävs.

Miguel Altieri:

Miguel Altieri kom till Kalifornien på 1980-talet och sedan dess har han varit en av få röster som varnat för konsekvenserna av storskaliga och intensiva jordbruk. Genom åren har han publicerat mer än 250 artiklar och flera böcker, bland annat “Agroecology: the scientific basis of alternative agriculture”.
Det var när han utbildade sig i Colombia som han kom i kontakt med småskaliga lantbruk med stor mångfald både på och utanför fälten. Det stimulerade honom till att fortsätta undersöka mer komplexa system där mångfalden kan bidra till goda skördar och färre problem med skadegörare. Odlingsmetoder som idag går under begreppet agroekologi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV