Radar

Våra utsläpp måste minska med sju ton per person

Black Friday-skylt på Drottninggatan i Stockholm.

Nya förbättrade siffror på Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp visar på totalt 82 miljoner ton växthusgaser per år. Då räknas även de utsläpp in som sker med produktion av varor utomlands och sedan importeras. 

Vår klimatpåverkan i Sverige är runt åtta ton växthusgaser per person och år, enligt ny statistik från Naturvårdsverket, som gäller för 2018. Ungefär 57 procent av de utsläppen sker utomlands, det vill säga att en vara produceras i ett annat land och sedan importeras och konsumeras i Sverige. 

– För att kunna uppnå Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst ett ton per person och år till 2050, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Det är en nödvändig minskning med sju ton per person och år men då räknas både hushållens konsumtion (transporter, livsmedel, boende samt övrigt) som är sex ton per person, tillsammans med den offentliga sektorn som ligger på ett ton per person samt de investeringar som samhället gör i exempelvis infrastruktur och byggnader som ligger på två ton per person. 

Totalt uppgår de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige till 82 miljoner ton växthusgaser per år och det är en minskning med 18 procent på tio år (jämfört med 2008).

Förbättrade beräkningar

Enligt Jonas Allerup har metoden för dessa beräkningar förbättrats i år vilket lett till att utsläppsiffrorna nu ligger på en ny nivå och att utsläppen minskat jämfört med föregående år, rapporterar Aktuell hållbarhet.

Det här måttet på konsumtionsbaserade utsläpp är ett komplement till de utsläpp som kallas territoriella utsläpp och som bara sker inom Sveriges gränser, och som används för att följa upp både de nationella klimatmålen och vårt bidrag till Parisavtalet.

Den 15 december publicerar Naturvårdsverket den senaste statistiken över Sveriges territoriella utsläpp för 2019 och anordnar ett webbinarium i samband med publiceringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV