Radar

FN: Enormt stödbehov i pandemins spår

Jemen är i topp på listan över krigshärjade länder som akut behöver humanitärt stöd för att bland annat undvika svält bland barn.

35 miljarder dollar, det ser FN som biståndsbehovet under 2021 efter ett år där stora delar av världen sargats av coronapandemin. Samtidigt höjs ett varningens finger för nya svältkatastrofer.

Den årliga överblicken som FN gör över den humanitära situationen visar på att uppskattningsvis 235 miljoner människor kommer att behöva någon form av akut stöd under 2021 – en ökning på 40 procent jämfört med förra året.

– Ökningen beror nästan uteslutande på covid-19, säger FN:s humanitäre chef Mark Lowcock.

I rapporten understryker FN att den pågående pandemin har drabbat de som redan har det tufft oproportionerligt hårt. En av 33 personer i världen är i behov av stöd.

– Bilden vi målar upp är den dystraste och mörkaste när det kommer till framtida humanitärt stöd som vi någonsin sett, säger Lowcock.

För första gången sedan 1990-talet så väntas antalet som lever i extrem fattigdom öka. Samtidigt spås den förväntade livslängden sjunka och antalet som avlider till följd av hiv, tuberkulos och malaria fördubblas.

Men enligt Lowcock är det mest alarmerande något annat:

– Det är återkomsten av svältkatastrofer, möjligtvis på ett flertal ställen.

Lowcock menar att varningsklockorna ljuder och rapporten pekar ut bland annat Jemen, Burkina Faso, Sydsudan och nordöstra Nigeria som stora riskområden.

270 miljoner människor i världen kan vid årets slut komma att räknas som i akut behov av matstöd. En ökning på 82 procent sedan pandemin slog till.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV