Radar

Utredning vill freda yta stor som Västmanland

Skog nära Vindelfjällen i Lappland.

På måndag lämnas betänkandet från en skogsutredning över till regeringen, men redan nu har uppgifter om innehållet läckt ut.

Utredningen pekar på behovet av att bevara de stora naturskogarna längs den svenska fjällkedjan, rapporterar lantbrukets affärstidning ATL.

Skogsutredningen föreslår därför att 525 000 hektar mark avsätts, vilket innebär att där inte får bedrivas skogsbruk. Ytan motsvarar ett större områden än hela Västmanlands län.

Kostnaden beräknas till 14 miljarder kronor, plus att staten och det statliga bolaget Sveaskog avstår mark värd 5 miljarder kronor.

Några andra förslag är att avskaffa de så kallade nyckelbiotoperna och att göra ersättningen för skydd av skog skattefri. Utredaren vill också se en informationskampanj till skogsägare för att öka tillväxt och klimatanpassning, samt ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV