Radar

Stora arbetsmiljöbrister inom e-handel

På bilden Apoteas anläggning för e-handel i Morgongåva.

Arbetsbelastningen för dem som arbetar inom e-handeln är mycket hög. Åtta av tio arbetsgivare på utlämningsställen och paketterminaler inom e-handeln brister i sitt arbetsmiljöarbete, enligt Arbetsmiljöverket.

– Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste stärkas, ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av jobbet. Det här är allvarligt och nu måste en förbättring ske, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner av paketterminaler, underleverantörer som transporterar varorna och av utlämningsställen kopplade till e-handelsföretag. Hittills har man besökt 681 arbetsplatser runtom i Sverige.

39 procent av bristerna är relaterade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar till exempel om brister hos små utlämningsställen, som saknar rutiner för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

29 procent av bristerna handlar om medarbetarnas belastningsergonomi. En stor andel av pakethanteringen sker till exempel manuellt, med få lyfthjälpmedel på plats.

Truckförare mest olycksdrabbade

– Många medarbetare har inte rätt förutsättningar att jobba på ett sätt som är skonsamt för kroppen. I förlängningen leder det till att det förebyggande arbetet inte blir framgångsrikt, då de exempelvis inte har fått kunskaper om risker och om hälsosam arbetsteknik, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Hon menar att flera arbetsgivare inte tar hänsyn till hur ofta, hur länge och hur tung hanteringen av varorna är.

– Paketens greppbarhet, i vilken ställning man kan lyfta och hur många paket det rör sig om under ett arbetspass har stor betydelse. Till exempel kan det vara mer belastande att hantera många lätta paket under lång tid än några få tunga paket.

Det finns också brister i rutiner och kunskaper kring användningen av truckar i lagermiljöer och på terminaler. Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkeskategorin bland män i Sverige, och olyckor relaterade just till truckar har ökat de senaste åren.

 – Om alla följde föreskrifterna skulle olyckorna med största sannolikhet minska, säger Eric Storbjörk, projektledare för inspektionen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV