Radar

Tuffare än någonsin för miljöförsvarare

Demonstranter i Filippinerna uppmärksammar miljöförsvarares utsatta situation.

Förra året dödades 212 miljöförsvarare i världen – ett nytt rekord. Men i år har pandemin gjort situationen för många miljökämpar ännu svårare.

Under 2019 mördades i snitt fyra personer per vecka för sitt arbete för miljön, enligt organisationen Global witness.

Miljöförsvarare utsätts även för övervakning, smutskastningskampanjer och dödshot, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen. Över 80 procent av de tillfrågade samarbetsorganisationerna uppgav i rapporten att dessa påtryckningar gör det svårt för dem att verka som planerat.

Kvinnor är extra drabbade av sexuellt våld, sexuella trakasserier, ärekränkningar och hot riktade mot deras närstående. Även faktorer som etnicitet, socioekonomisk status och ålder påverkar vilka grupper som utsätts.

Miljölagar har försvagats under pandemin

Pandemin försvårar situationen för miljöförsvarare på olika sätt, enligt Naturskyddsföreningen. I samband med åtgärder för att minska smittspridningen patrullerar fler militärer och poliser vilket ökar risken för trakasserier och våld på många håll. Flera regeringar har dessutom passat på att försvaga miljölagar med argumentet att de värnar företag och jobb.

De farligaste länderna för miljöförsvarare förra året var Colombia och Filippinerna, som stod för över hälften av alla dödsfall. I Filippinerna har en ny terrorlagstiftning bland annat gjort det enklare att stämpla miljöförsvarare som terrorister. Brasilien är ett annat farligt land – där dödades 24 miljöförsvarare 2019.

De farligaste branscherna för miljöförsvarare globalt var gruvnäringen, jordbruket och skogsavverkningen, enligt Global witness.

Den 10 december arrangerar Naturskyddsföreningen en digital manifestation för världens miljöförsvarare. Den som vill delta uppmanas att tända ett ljus för mördade miljöförsvarare och sprida en bild med hashtaggen #Light4Defenders.