Radar

Ny kampanj uppmärksammar våld i nära relationer

Kampanjen Tillsammans mot våld lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp.

Den ökade isoleringen i hemmet på grund av coronaviruset har ökat risken för våldsutsatta, enligt Jämställdhetsmyndigheten. Nu lanseras en kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. 

I över 300 butiker i hela landet visas just nu bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp i kampanjen Tillsammans mot våld, som lanseras av Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna.

– När smittspridning och isolering ökar är det viktigt att alla som är utsatta för våld nås av information och stöd, säger Sara Paulsdotter Hellberg, verksamhetschef för Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund i ett pressmeddelande. 

Kampanjen förmedlar information på olika språk, så att även de som inte har svenska som modersmål vet att det finns hjälp att få. 

– Sedan pandemins start har vi arbetat intensivt med att stötta kvinnor, barn och ungdomar från Malmö och övriga landet som behöver stöd och hjälp från oss som är specialister i våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och problem. Därför är denna satsning som görs under hela månaden extra viktig, fortsätter Sara Paulsdotter Hellberg.

Informationen till våldsutsatta sprids främst via affischering och inlägg i sociala medier.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV