Radar

Fastighetsägare hjälper boende att minska sina avfall

Bytesrum för kläder och skor i en fastighet.

Verktygspool, byteshylla och anslagstavlor för bortskänkes. Det finns många sätt för fastighetsägare att hjälpa de boende att minska sitt avfall. Just nu pågår EMA, Europa minskar avfallet-veckan, då hela EU fokuserar på att minska avfallet.

Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Projektet betonar vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

I Göteborg har projektet Avfallssnålt flerbostadshus hjälpt både fastighetsägare och boende med information och aktiviteter som kan minska avfallet.

– Vad vi kan konstatera redan nu är att personalen på fastighetsbolagen varit engagerade och att de tycker om att arbeta med avfall på ett nytt sätt, nämligen att minska avfallet istället för att bara hjälpa de boende att sortera, säger projektledaren Amanda Österlin La Mont på Kretslopp och vatten i ett pressmeddelande. 

Renare soprum

Projektet startade förra året med idémöten tillsammans med fastighetsägare och hyresgäster. Det resulterade bland annat i reklam nej tack-skyltar, bytesrum, verktygspool och klädbytardagar.

I två fastigheter har man konstaterat att avfallet minskat, att soprummen blivit renare och att grovavfall oftare hamnar på rätt ställe. Men det är för tidigt att säga om det beror på projektet eller inte. Åtgärderna kommer att utvärderas genom att mäta avfallsmängder och genom en enkät till de boende och intervjuer med fastighetsägarna, berättar Amanda Österlin La Mont.