Zoom

Yoga och måleri – en väg tillbaka till arbetslivet

Vedic art kan vara en väg tillbaka till arbetslivet.

Projektet Nystart 2.0 ger människor som varit sjukskrivna i minst ett år chansen att komma tillbaka till arbetslivet. Hälsoaktiviteter som vedic art och yoga kan vara ett första steg på vägen dit.

Rune Yttersjö som är projektledare sedan starten 2018 menar att det primära uppdraget för Nystart 2.0 är att öka livskvaliteten hos deltagarna genom att ge dem rätt verktyg. Mindfulness kan vara ett sådant. 

– Om du fokuserar på det som är positivt och fungerar istället för på det som bara tar energi, får du en bättre självkänsla och kan göra mer medvetna val utifrån de förutsättningar du har. På det sättet har du möjlighet att ta tillbaka din autonomi, säger han.

Rune Yttersjö är projektledare för Nystart 2
Rune Yttersjö är projektledare för Nystart 2.0. Foto: Sören Håkanlind/Medborgarskolan

Marina Eklind från Skara är en av de deltagare som varit sjukskriven länge för utmattning och depression och som nu kan arbetspröva. När hennes handläggare på Försäkringskassan erbjöd henne att delta i programmet blev det en livsomvälvande upplevelse.

– Jag var sjukskriven en lång period för utmattning och depression. Men jag började successivt se ljuset i tillvaron igen, vilket jag inte kunde tidigare. Jag kan beskriva Nystart som en livlina där jag blev delaktig och fick en ökad självkänsla och självbild.

– Mina val blev också mer medvetna och tydliga vilket innebar att jag sorterade bort det som tog energi och ersatte med sådant som ger energi. Att socialisera sig med andra personer har också varit oerhört viktigt. Resultatet för mig är att jag nu arbetsprövar inom ramen för Nystart.

Marina Eklind har börjat arbetspröva efter en lång sjukskrivning
Marina Eklind har börjat arbetspröva efter en lång sjukskrivning. Foto: Privat.

Hälsofrågorna finns med som en röd tråd på många olika plan. Till exempel kan de handla om att skapa goda vanor genom fysiska aktiviteter. 

–Deltagarna upptäcker att ”det är ju skönt att röra på sig”. Före covid-19 hade vi även grupper som provade på att gå på gym, simhallar och bowling för att testa om det var något man kunde inkludera i vardagen.

Alla deltar i sin egen takt

Inom programmet pratar man också om praktiska saker som hur man kan påverka sina köpvanor och sin ekonomi, eller tränar på att kommunicera på svenska med andra deltagare. 

– Det blir en del av en integration och socialisering. När vi övar på att vara tydligare för oss själva, blir vi också tydligare i kommunikationen med andra, både våra privata nätverk och myndigheter. Detta leder i sin tur till en förbättrad hälsa och en förflyttning mot arbetsmarknaden. Det är viktigt att jobba med de olika aktiviteterna på ett metodiskt och pedagogiskt sätt, menar Rune.

Deltagarna får göra programmet i sin takt, kanske med en-två timmars deltagande per vecka till att börja med. Målet är att komma upp i cirka 15 timmar per vecka.

– Eftersom det är ett pre-rehabiliteringsuppdrag vi bedriver har de samverkande myndigheterna – Försäkringskassan och kommunernas försörjningsstöd – förståelse för att det kan finnas variationer i deltagandet.

Deltagare på väg tillbaka till arbetslivet
Deltagare på väg tillbaka till arbetslivet. Foto: Rune Yttersjö

Nystart 2.0 får även stöd av ESF-rådet, som är en del av Europeiska Socialfonden. En förutsättning för att få stöd är att projektet jobbar med jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbar utveckling – det som på ESF:s hemsida beskrivs som ”horisontella principer”. Detta jobbar man till stor del med i dialogform, säger Rune:

– Vi delar med oss av erfarenheter och upplevelser med varandra. Till exempel berättar människor som har flyttat till Sverige hur de upplever diskriminering. Vi pratar också om tillgängligheten till sjukvård i pandemin, och till arbetsmarknaden. Ibland tar vi alla människors lika värde för givet. I det sammanhanget är det viktigt att diskutera våra värderingar och varifrån de kommer.

49 procent går vidare till annan aktivitet efter programmet

Vedic art är en konstform som hjälper deltagarna att ta fram inneboende resurser och använda dem i praktiken. Förutom det, och metoder som yoga, avslappning eller föreläsningar om personlig utveckling, kan deltagarna också få kunskap i IT- och dataanvändning, eller kompetensutveckling i olika ämnen. Detta, samt var man kan arbetsträna eller göra praktik, finns också med på listan av aktiviteter på Medborgarskolans hemsida.

På frågan om ”Nystart 2.0” fungerar för alla svarar Rune nej.
– Ibland kan det ju vara så att en annan insats är bättre. Men faktum är att vi har ett mycket bra resultat. 80 procent fullföljer programmet som löper på sex månader och av dem går 49 procent vidare till arbete, studier, praktik, arbetsprövning och rehabilitering.

Fakta

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Deras uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden för dem som har det sämst ställt genom att utlysa projektmedel samt följa upp och utvärdera effekterna av olika projekt. Målet är att ”minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU”.
Nystart 2.0 är en kurs hos Medborgarskolan för den som är mellan 15 och 64 år och av olika anledningar inte arbetar eller studerar idag. Man erbjuder en plats där alla är välkomna och där du kan utvecklas, få vägledning och support för att må bra både idag och framöver. Nystart 2.0 finns i Skara, Lidköping, Skövde, Vänersborg och Storgöteborg. Den som vill delta ska vända sig till sin handläggare på Försäkringskassan eller sin socialsekreterare på kommunen, beroende på var man får sin ersättning. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV