Radar

Två miljarder människor saknar toalett

Tillgång till fungerande toaletter är helt avgörande för flickors och kvinnors möjlighet till självständighet, frihet, hälsa och utbildning, enligt Wateraids rapport.

Att ta hand om avföring på ett säkert sätt kan vara skillnaden mellan liv och död. Ändå dröjer det med nuvarande takt 400 år tills alla människor i Afrika har tillgång till toalett. Och klimatförändringar gör situationen värre.

Varje år dör 829 000 människor, varav över 300 000 barn, i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. I dag saknar två miljarder människor – var fjärde i världen – tillgång till en fungerande toalett.

Det framgår av organisationen Wateraids nya rapport ”Living in a fragile world: The impact of climate change on the sanitation crisis”. Enligt den förvärras sanitetskrisen av klimatförändringar. Extrema väderhändelser som översvämningar och cykloner förstör sårbara sanitetssystem vilket sprider avföring och förorenar vattenkällor. De som drabbas hårdast är världens fattigaste grupper, inte minst kvinnor. Därför kräver Wateraid rejäla satsningar på sanitetssystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringarna.

Sverige kan göra skillnad

Organisationen menar att sanitet är kraftigt underfinansierat i dagens bistånd och att det är avgörande för hälsa, utveckling, jämställdhet och klimatanpassning. I nuvarande takt dröjer det till år 2409 innan alla människor i Afrika söder om Sahara har tillgång till en fungerande toalett.

Wateraid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter betonar särskilt den roll som Sverige kan spela för att förändra det här.

– Internationellt är Sverige en av de största bidragsgivarna vad gäller klimatfinansiering, och ses ofta som ett föredöme av många länder. Särskilt ser vi att Sverige kan göra stor skillnad internationellt genom tydliga satsningar på toaletter och sanitet i Sveriges feministiska utrikespolitik.

– Tillgång till fungerande toaletter är helt avgörande för flickors och kvinnors möjlighet till självständighet, frihet, hälsa och utbildning, säger hon i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV