Radar

Sverige ska utveckla digitala klimatmöten

Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) meddelade under torsdagen att Sverige ska utveckla en digital lösning som gör det möjligt för världens länder att trots pandemin fortsätta klimatförhandlingarna.

Även nästa års internationella klimatmöte hotas av pandemin. Därför undersöker Sverige möjligheten att skapa en digital miljö där alla världens länder kan mötas på ett säkert sätt.

– Vi behöver säkra upp så att vi kan hålla digitala möten på ett säkert sätt, så att hela världen kan vara med, säger Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) vid en presskonferens.

Miljödepartementet har därför gett i uppdrag åt Stockholm Environment Institute (SEI) att undersöka hur förhandlingarna kan hållas på en digital arena.

Förtroliga möten

Några av de problem som måste lösas är datasäkerhet och att alla länder – inte minst utvecklingsländer – ska ha tillgång till en säker uppkoppling. Dessutom krävs det former för att hantera de stora tidsskillnaderna, samt möjlighet att ha förtroliga förhandlingar i mindre grupper.

Regeringskansliet har beslutat att SEI får 390 00 kronor i extra bidrag under 2020. Ytterligare bidrag kan tillkomma under 2021, och uppdraget ska redovisas under våren.

– Vi ser att klimatförhandlingarna inom överskådlig tid åtminstone delvis måste ske digitalt och vill från svensk sida bidra till att alla länder ska kunna delta i förhandlingarna på lika villkor, säger Isabella Lövin.

– Så vitt vi känner till är det här det första initiativet i sitt slag.

Stått stilla sedan Madrid

Trots pandemin har det gjorts flera framsteg i det globala klimatarbetet. Bland annat har ett antal länder som tillsammans står för 60 procent av världens utsläpp av växthusgaser lovat att bli klimatneutrala inom 30 till 40 år, till exempel Kina, Japan, Sydkorea – och i och med presidentvalet även USA.

Men just när det gäller de stora internationella klimatförhandlingarna, som ska lösa de sista knutarna i Parisavtalet, har arbetet stått mer eller mindre helt stilla sedan det förra klimatmötet COP25 i Madrid 2019.

Förutom att ge ny fart åt klimatförhandlingarna hoppas Isabella Lövin att en digital lösning även skulle kunna bli ett demokratiskt uppsving.

– Det är möjligt att vissa möten då skulle kunna vara öppna för en större publik, säger Isabella Lövin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV