Radar

Sveaskog pausar avverkningsplaner i naturskog

Den planerade avverkningen av skog i renbetesområdet i Luokta-Mávas pausas.

Statligt ägda Sveaskog planerade att avverka 300 hektar skog i vinterbetesmarkerna för Luokta-Mávas sameby i södra Norrbotten. Efter protester pausas nu planerna. Enligt samebyn är skogen helt avgörande för renarnas överlevnad.

– Det är såklart positivt om Sveaskog är beredda att diskutera hur man ska hantera det här. Vi antar att de nu även kommer att kommunicera detta till oss, säger Lars Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby, till TT.

Beskedet från Sveaskog kom på torsdagen. I ett pressmeddelande uppger skogsbolaget att de pausar planerna för att ”skapa utrymme för dialog med samebyn om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för hur skogsbruket och renskötsel ska kunna samexistera på dessa marker. ”

–Jag vill inte ställa rennäringen mot skogsbruket, vi behövs båda två, säger Anette Waara, marknadsområdeschef för Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten.

Marklaven har försvunnit

Samebyns vinterbetesland är redan hårt avverkat. Under de senaste 50 åren har 70 procent av marklaven, som renen är beroende av för sin överlevnad, försvunnit i Sápmi. Samebyn har haft en närvaro i skogarna ända sedan 1500-talet.

– Vi har alltid brukat skogen. Kalavverkas de här skogarna är det ännu ett exempel på hur man försöker sudda ut oss ur historien, säger Lars Anders Baer.

Flera organisationer har ställt sig bakom Luokta-Mávas kamp för naturskogarna. Bland dem Skydda skogen och Naturskyddsföreningen.

– Trots att urfolk utgör endast 5 procent av världens befolkning skyddar de över 80 procent av planetens sista friska naturområden och all dess biologiska mångfald. Det är ingen slump att det ser ut så, säger Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare på Naturskyddsföreningen i Norrbotten.

Flera intressen står mot varann

Avverkningen gällde ungefär 300 hektar produktionsskog utspridda över 36 000 hektar (51 400 fotbollsplaner). Storleken på avverkningarna varierade mellan fem och tjugo hektar, enligt Sveaskog.

Hannele Arvonen, VD och koncernchef på Sveaskog säger att de måste balansera flera olika intressen och verksamheter i skogarna.

– Ett Norrbotten utan renskötsel är inget Norrbotten och ett Norrbotten utan ett skogsbruk skulle innebära avstannade inlandskommuner där lokala entreprenörer och deras anställda skulle bli utan jobb. Vi behöver även skogsbrukets förnyelsebara råvara för att nå de uppsatta klimatmålen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV