Radar

Regeringen: Var inte fler än åtta

Statsminister Stefan Löfven (S) håller en digital pressträff i Rosenbad.

Regeringen vill att alla undviker att fler än åtta personer samlas.
”Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen”, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen är oroad för den ökade smittspridningen och bekymrad över att många inte tar smittrisken på allvar. Därför ska nu offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än åtta personer förbjudas enligt regeringen förslag. I dag går gränsen vid femtio.

Förordningsändringen, som stödjer sig på ordningslagen, ska träda i kraft 24 november och gälla i fyra veckor.

–Detta är en mycket ingripande åtgärd, men helt nödvändig. Det krävs mer av förbud för att få ned kurvan över antalet smittade, säger Löfven.

Inga artister

En annan skarp åtgärd som regeringen nu meddelar är att lättnaden för restauranger med artister som underhåller matgäster tas bort.

Sådana restauranger har sedan den 8 oktober fått ha sittande publik som överstiger publiktaket. Men från den 24 november blir det i praktiken omöjligt att bjuda matgäster på levande musik, eftersom bara åtta personer då får närvara.

Det är den tredje skärpningen av reglerna för restauranger som meddelats på kort tid. Fler än åtta personer får inte längre sitta vid samma bord. Och i förra veckan föreslog regeringen ett stopp för alkoholservering på krogen efter klockan 22.

Kan inte förbjuda

Regeringen hoppas att de nya skarpa förbuden som omfattar till exempel demonstrationer, religiösa möten, kultur- och sportevenemang ska få hela samhället att följa efter. Det går dock inte att förbjuda till exempel privata fester och stora privata middagar. Eller att stänga alla gym.

Löfven hoppas ändå att gränsen på åtta personer ska bli den ”nya normen”.

– Det är en mycket tydlig signal till varje människa i vårt land och för hela samhället, säger Löfven.

Helst vill han att man helt undviker aktiviteter där man träffar många andra människor.

– Gå inte till gym, gå inte till bibliotek, ha inte fester. Ställ in. Hitta inte på undanflykter som skulle göra din aktivitet okej, säger Löfven.

Jul i liten krets?

Det är ännu oklart om den ”nya normen” även innebär att man bör ställa in julfirandet med släkt och vänner som inte ingår i samma hushåll.

– Jag skulle sikta in mig på att fira jul i mindre format än vanligt, i den närmsta familjekretsen, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TT i samband med pressträffen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson uppger att man tittar på de frågorna just nu och att besked kommer en bit in i december.

– Å ena sidan vill vi vara tidigt ute, och å andra sidan vill vi vara så sent ute att de bedömningar vi gör är tillämpliga under julen, säger han.

Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren (S) understryker att regeringen tar i med dessa ”otroligt ingripande” åtgärder just för att de ska få omedelbar effekt och följas. Efterlevnaden avgör om de ska ligga kvar över jul och nyår, eller mildras.

Inte lagligt med utegångsförbud

På TT:s fråga om vad som återstår om alkoholstopp efter 22 på krogen och sänkt publiktak inte räcker, säger Hallengren:

– Det är klart att vi har fler åtgärder, men vi kan inte hela tiden ta till nya restriktioner och råd för att besluten inte följs. Nu måste vi få följsamhet.

Att införa utegångsförbud är inte möjligt rent lagligt sett i Sverige, konstaterar de båda ministrarna.

Smittläget har försämrats snabbt de senaste veckorna. Så sent som den 22 oktober beslutade regeringen om undantag i publikrestriktionerna för till exempel teatrar, konserter, biografer och sportevenemang som har sittplatser.

I sådana fall skulle upp till 300 personer med visst avstånd mellan dem kunna tillåtas.

Men det undantaget har inte utnyttjats då landets regioner har valt att hålla fast vid högst femtio personer. Det taket sänks nu alltså till åtta personer.

Förslaget

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör maximalt åtta personer delta. Begränsningen gäller även för demonstrationer och manifestationer.

Förordningsändringen föreslås gälla från den 24 november och tills vidare. Målet är dock att den bara ska vara i kraft i fyra veckor. Skälen är att de ekonomiska konsekvenserna är stora och att restriktionerna slår mot grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Förslaget skickas ut på remiss i tre dygn, till klockan 15 på torsdag.

Källa: Regeringskansliet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV