Radar

Regeringen: Var inte fler än åtta

Statsminister Stefan Löfven (S) håller en digital pressträff i Rosenbad.

Regeringen vill att alla undviker att fler än åtta personer samlas.
”Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen”, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Regeringen är oroad för den ökade smittspridningen och bekymrad över att många inte tar smittrisken på allvar. Därför ska nu offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än åtta personer förbjudas enligt regeringen förslag. I dag går gränsen vid femtio.

Förordningsändringen, som stödjer sig på ordningslagen, ska träda i kraft 24 november och gälla i fyra veckor.

–Detta är en mycket ingripande åtgärd, men helt nödvändig. Det krävs mer av förbud för att få ned kurvan över antalet smittade, säger Löfven.

Inga artister

En annan skarp åtgärd som regeringen nu meddelar är att lättnaden för restauranger med artister som underhåller matgäster tas bort.

Sådana restauranger har sedan den 8 oktober fått ha sittande publik som överstiger publiktaket. Men från den 24 november blir det i praktiken omöjligt att bjuda matgäster på levande musik, eftersom bara åtta personer då får närvara.

Det är den tredje skärpningen av reglerna för restauranger som meddelats på kort tid. Fler än åtta personer får inte längre sitta vid samma bord. Och i förra veckan föreslog regeringen ett stopp för alkoholservering på krogen efter klockan 22.

Kan inte förbjuda

Regeringen hoppas att de nya skarpa förbuden som omfattar till exempel demonstrationer, religiösa möten, kultur- och sportevenemang ska få hela samhället att följa efter. Det går dock inte att förbjuda till exempel privata fester och stora privata middagar. Eller att stänga alla gym.

Löfven hoppas ändå att gränsen på åtta personer ska bli den ”nya normen”.

– Det är en mycket tydlig signal till varje människa i vårt land och för hela samhället, säger Löfven.

Helst vill han att man helt undviker aktiviteter där man träffar många andra människor.

– Gå inte till gym, gå inte till bibliotek, ha inte fester. Ställ in. Hitta inte på undanflykter som skulle göra din aktivitet okej, säger Löfven.

Jul i liten krets?

Det är ännu oklart om den ”nya normen” även innebär att man bör ställa in julfirandet med släkt och vänner som inte ingår i samma hushåll.

– Jag skulle sikta in mig på att fira jul i mindre format än vanligt, i den närmsta familjekretsen, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TT i samband med pressträffen.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson uppger att man tittar på de frågorna just nu och att besked kommer en bit in i december.

– Å ena sidan vill vi vara tidigt ute, och å andra sidan vill vi vara så sent ute att de bedömningar vi gör är tillämpliga under julen, säger han.

Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren (S) understryker att regeringen tar i med dessa ”otroligt ingripande” åtgärder just för att de ska få omedelbar effekt och följas. Efterlevnaden avgör om de ska ligga kvar över jul och nyår, eller mildras.

Inte lagligt med utegångsförbud

På TT:s fråga om vad som återstår om alkoholstopp efter 22 på krogen och sänkt publiktak inte räcker, säger Hallengren:

– Det är klart att vi har fler åtgärder, men vi kan inte hela tiden ta till nya restriktioner och råd för att besluten inte följs. Nu måste vi få följsamhet.

Att införa utegångsförbud är inte möjligt rent lagligt sett i Sverige, konstaterar de båda ministrarna.

Smittläget har försämrats snabbt de senaste veckorna. Så sent som den 22 oktober beslutade regeringen om undantag i publikrestriktionerna för till exempel teatrar, konserter, biografer och sportevenemang som har sittplatser.

I sådana fall skulle upp till 300 personer med visst avstånd mellan dem kunna tillåtas.

Men det undantaget har inte utnyttjats då landets regioner har valt att hålla fast vid högst femtio personer. Det taket sänks nu alltså till åtta personer.

Förslaget

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bör maximalt åtta personer delta. Begränsningen gäller även för demonstrationer och manifestationer.

Förordningsändringen föreslås gälla från den 24 november och tills vidare. Målet är dock att den bara ska vara i kraft i fyra veckor. Skälen är att de ekonomiska konsekvenserna är stora och att restriktionerna slår mot grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Förslaget skickas ut på remiss i tre dygn, till klockan 15 på torsdag.

Källa: Regeringskansliet

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter