Radar

70 000 kycklingar kan avlivas efter viruslarm

Upp till 70 000 kycklingar kan behöva avlivas i Tyskland för att förhindra ett större utbrott av fågelinfluensa.

Efter att fågelinfluensa upptäckts på en hönsgård i Tyskland överväger myndigheterna avlivning av upp till 70 000 kycklingar.

Det är virus av typen H5N8 som bekräftats på en gård i Rostock, där omkring 4 500 kycklingar måste avlivas. Men ägaren har verksamhet även på andra platser.

För att bekämpa utbrottet och förhindra det från att sprida sig ytterligare är det ur veterinärmedicinsk synvinkel nödvändigt att avliva upp till 70 000 kycklingar på olika platser, säger en talesperson för myndigheterna i distriktet Landkreis Rostock .

Förberedelserna har satts igång.

En rad utbrott av fågelinfluensa har rapporterats från olika delar av Europa under de senaste veckorna. Häromdagen avlivades 16 100 kalkoner på en annan farm i norra Tyskland och i Danmark har myndigheterna beordrat avlivning av 25 000 kycklingar.

Andra fall av fågelinfluensa har rapporterats från Frankrike, Nederländerna och Storbritannien.

Inga spår av smitta har upptäckts hos människor i samband med utbrotten.