Radar

Växterna snabbt tillbaka efter storbranden

Växtligheten tog snabbt fart efter branden i Västmanland 2014.

Vegetationen återvände snabbt efter den stora branden i Västmanland 2014. Bara några veckor efter branden började de första växterna komma tillbaka, enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ur den svartbrända marken sköt små grässtrån upp, och från brända björkstubbar vecklades blad ut. I dag skiljer sig vegetationen mycket från det svartbrända sottäcke som mötte besökaren direkt efter branden.

”I dag är intrycket ett grönt hav av uppväxande lövträd med uppstickande svarta trädstammar”, säger Lena Gustafsson, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Den vanligaste arten hittills på de provpunkter i naturreservatet Hälleskogsbrännan där SLU följer utvecklingen är mjölkört (rallarros), följt av asp och björk.