Radar

Torka på Öland påverkar jordbruket

Alvaret på norra Öland, är ett av Sveriges regnfattigaste områden.

Lantbruket på södra Öland har drabbats hårt av flera års torka. Nu för biologer en dialog med bönderna om att marken inte får betas för hårt så att marken får chans att återhämta sig. 

Det har varit ovanligt torrt och varmt på Öland de senaste tre åren. Bristen på bete har gjort att flera bönder har fått minska ner på antalet djur på hedmarksområdet Alvaret, som är ett av Sveriges regnfattigaste områden. 

Lantbrukaren Johan Åhlund har minskat antalet köttkreatur från 140 till 70 och fick ta hem djuren minst ett par månader tidigare än vanligt. Även åkermarkerna, där han odlar vinterfoder till sina djur, har gett betydligt lägre skördar, rapporterar P1 Morgon. 

Alvaret är en karg miljö i ett av Sveriges regnfattigaste områden. Här trivs i normalfallet bara tåliga växter och när klimatet förändras blir det extra märkbart. Landskapstypen består av ett tunt lager växtlighet på kalkstensberggrund och lämpar sig inte för åkerbruk.

Gräset måste kunna återhämta sig

För att gräset och örterna ska kunna återhämta sig krävs det att markerna inte betas för hårt, enligt biolog Susanne Forslund på länsstyrelsen i Kalmar, som för en dialog med bönderna.

Hon betonar att det är viktigt att betandet fortsätter, som det gjort i flera tusen år på Alvaret men hoppas kunna ordna så att de bönder som har möjlighet att lämna en mark helt obetad, ändå ska få betesstöd från Jordbruksverket.

Någon liknande miljö finns inte i Sverige så Susanne Forslund vill studera hur man gör utomlands.

– Det finns liknande miljöer i Sydeuropa till exempel, säger hon till P1 Morgon.