Radar

Miljögifter i två miljoner svenskars dricksvatten

På flera platser i Sverige innehåller dricksvattnet för höga halter av miljögifterna PFAS. Det visar en ny undersökning från Naturskyddsföreningen, som nu kräver ett totalförbud mot PFAS. Halterna riskerar att skada människors hälsa, menar man.

– Resultatet är uppseendeväckande. Det är oacceptabelt att det fortfarande är tillåtet att släppa ut miljögifter som förorenar vårt dricksvatten och riskerar att skada människors hälsa, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningens nya undersökning samlade in data från vattenverk på 42 platser runt om i Sverige. På 16 av dem finns en eller flera dricksvattentäkter där halterna av PFAS är så höga att de överskrider EU:s livsmedelsmyndighets (EFSA) nya gränsvärde.

Det innebär att över två miljoner människor inte kan dricka sitt vatten utan att riskera negativa hälsoeffekter.

"Måste förbjudas i Sverige"

– Vår undersökning visar bara toppen av ett isberg. Den största delen PFAS vi får i oss kommer från mat och luften vi andas, bara en mindre del kommer från vattnet. Om vi överskrider gränsvärdet bara genom att dricka vattnet så ger det en fingervisning om att vi sannolikt har betydligt större mängder PFAS i våra kroppar, säger Karin Lexén.

Gränsvärdet anger hur mycket PFAS som är säkert för en människa att få i sig totalt från mat, vatten och luft. Det sänktes i september i år då ny forskning visat att hälsoriskerna ökar vid lägre halter än man tidigare trott.

Det nya gränsvärdet har ännu inte implementerats av Livsmedelsverket – men när det görs kommer minst 25 av 40 undersökta platser att behöva åtgärda en eller flera dricksvattentäkter.

– PFAS måste helt förbjudas i Sverige. Och Livsmedelsverket måste omgående sänka sina åtgärdsgränser för PFAS i dricksvatten i enlighet med den senaste forskningen, för att säkerställa att människor får det skydd mot miljögifter som de har rätt till, säger Karin Lexén.