Radar

Så kan Biden påverka klimatpolitiken

Ett av Joe Bidens vallöften är en omställning bort från oljeindustrin.

USA:s tillträdande president Joe Biden har utlovat de största klimatpolitiska satsningarna någonsin i amerikansk historia. Men hur mycket kan han egentligen förändra, om republikanerna behåller makten i senaten?

– Först och främst kommer Biden att begära återinträde i Parisavtalet, som Donald Trump såg till att USA nyss lämnade. Det har han lovat sedan länge, säger Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik vid Linköpings universitet.

– Detta kan inte bromsas av senaten, eftersom åtagandena för att minska utsläppen inte är bindande. Så det kan han göra med ett enkelt presidentdekret.

Bort från oljeindustrin

Joe Biden har sagt att landet ska vara klimatneutralt senast år 2050. Han har även utlovat ett återhämtningspaket på två biljoner dollar, som bland annat ska gå till gröna jobb och satsningar på klimatneutrala energikällor. Och i den sista presidentvalsdebatten sa han att USA ska genomgå en förändring bort från oljeindustrin, om han blir president.

– Det är en väldigt stark signal för hur det politiska samtalet har förändrats, att det är möjligt att säga en sådan sak när man vet att man måste vinna röster i delstater där så många jobb är beroende av fossilindustrin, säger Björn-Ola Linnér.

Okända allianser

TT: Men vad kan det innebära i praktiken, om republikanerna behåller majoriteten i senaten?

– Det är så klart en starkt begränsande faktor. Men samtidigt finns det republikanska senatorer som menar att republikanerna måste ha ett svar i klimatfrågan. Så man får se vilka allianser som kan byggas, säger Björn-Ola Linnér.

Han pekar till exempel på representanter för de republikanska delstater som har drabbats hårt av extremväder, där klimatfrågan under senare tid börjat ta allt större plats.

– Dessutom finns det en växande skara av unga konservativa kristna, som har ett starkt intresse för klimatfrågan ur ett skapelseperspektiv. För dem handlar det om att förvalta Guds skapelse. Det är en viktig väljargrupp för många republikaner. Så jag tror att det finns ett visst utrymme att hitta allianser, säger Björn-Ola Linnér.

Vill återskapa klimatregleringar

Under Donald Trumps tid vid makten har närmare hundra miljö- och klimatregleringar dragits tillbaka eller försvagats. Det har underlättats av att Donald Trump bytt ut chefen för landets naturvårdsverk EPA mot en person med nära band till oljeindustrin. Joe Biden har sagt att han vill bygga upp EPA:s auktoritet på nytt och återskapa dessa lagar. Men Björn-Ola Linnér menar att det kan vara lättare sagt än gjort:

– Det finns en osäkerhet där, eftersom det är frågor som kan komma upp i högsta domstolen. Där har ju majoriteten förändrats till republikanernas fördel nu. Så då kanske man stöter på patrull.

– Men oavsett så kommer EPA att kunna växla upp sitt klimatarbete väsentligt med Joe Biden som president, bedömer Björn-Ola Linnér.

Radar

S självkritiska till misslyckad integrationspolitik

Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Lawen Redar är djupt självkritisk till partiets integrationspolitik.

Socialdemokraterna har under decennier misslyckats med sin invandringspolitik, visar en intern rapport som Aftonbladet tagit del av.
”Jag tycker att vi ska vara djupt självkritiska”, säger rapportens författare Lawen Redar (S), till tidningen.

Bristande migrations- och integrationspolitik har bidragit till en rad problem som Sverige i dag lider av, som parallellsamhällen med kriminalitet, parallella rättskipningssystem och religiös radikalisering, enligt Socialdemokraternas rapport.

Ett annat problem är enligt rapporten att det svenska språkets ställning har försvagats.

– Jag har mött kvinnor som befunnit sig i Sverige i 16 års tid utan att kunna prata svenska. Detta för att man inte möter myndigheter eller människor med svenska som modersmål i vardagen, som ett resultat av segregationen, säger Lawen Redar till Aftonbladet

Hon är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson och menar att en orsak till att Socialdemokraterna inte har tagit problemen på allvar har varit en rädsla att förknippas med Sverigedemokraterna.

– När SD klev in i den nationella politiken 2010 behövde alla partier markera mot dem. Det har omöjliggjort en seriös integrationspolitik och debatt. Men det duger inte att frågan om integration främst får föras av ett extremnationalistiskt parti, säger Lawen Redar till tidningen.

Rapporten innehåller inte några förslag på ny politik på området integration. Det kommer i del två, som väntas bli klar våren 2024.

Radar

Så synar du gröna bluffar

Håll utkik efter godkända miljömärkningar för att undvika att falla för ”greenwashing” när du handlar, råder Sveriges Konsumenter.

Grönt, hållbart eller klimatneutralt? Falska miljöpåståenden i reklam är svåra för konsumenterna att avslöja, enligt en ny undersökning. Men det finns enkla knep för att undvika att gå i fällan.

En stor andel svenskar vill handla miljö- och klimatvänligt, men många har svårt att se igenom falska reklampåståenden och avslöja ”greenwashing”. Det visar en ny internationell undersökning som Sveriges Konsumenter står bakom.

Greenwashing, eller grönmålning på svenska, innebär falsk eller vilseledande marknadsföring där företag eller organisationer vill ge sken av att de är mer miljövänliga än vad de faktiskt är. Ett allt vanligare fenomen, enligt Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

– I den här djungeln är det väldigt svårt för konsumenterna att skilja ut vad som är sant och falskt. Inte minst när det gäller begrepp som klimatneutral och klimatpositiv. som många har svårt att förstå vad det innebär. Vi tycker att det är ytterst tveksamt om de ska få användas, säger han.

Okända märken

Bertoft betonar att konsumenterna inte ska behöva vara detektiver – grundkravet är att det ska gå att lita på reklamen. Samtidigt finns några enkla knep att för att undvika den grönmålade fällan.

Det första är att titta efter godkända miljömärkningar som exempelvis Svanen, Krav eller EU-blomman och vara misstänksam mot märken man inte känner igen.

– Det finns väldigt mycket hittepåmärken på marknaden. Det finns en flora av olika egna märken som ska kunna se ut som någon sorts stämpel.

– Undersökningen visar också att väldigt många konsumenter tror att miljöreklam är godkänd eller förhandskontrollerad av myndigheterna – och så är det inte.

Fundera på bildvalet

Det andra rådet är att se upp med formuleringar som ”hållbart”, ”grönt”, eller ”växtbaserat”

– Speciellt ”hållbart”, ”grönt” och även ”miljövänligt” är väldigt luddiga begrepp som ska ge någon sorts skimmer av att det är bättre än det kanske är. Sedan ska man fundera på bildvalet. Skogar, ängar, grön färg – betyder det verkligen någonting eller är det bara ett trick?

Samma skeptiska hållning bör enligt Jan Bertoft gälla inför begrepp som ”klimatneutralt”, ”klimatkompensation” eller ”klimatpositiv”.

– Det är begrepp som är skapade mycket för att man ska tro att man ska kunna fortsätta konsumera som vanligt.

Kolla siffran

Något annat att vara vaksam på är miljöpåståenden om produkter eller tjänster som i sig är miljöfarliga, som exempelvis flyg, bilar eller cigaretter, samt företag som säger sig vara det bättre alternativet för miljön genom att jämföra sig med andra som är värre, enligt Jan Bertoft.

Han råder vidare att se om det finns siffror eller andra bevis för det företaget säger, exempelvis fotnoter med referenser till forskning.

Men även när det gäller siffror bör man vara uppmärksam. Om ett företag exempelvis lyfter fram att ”50 procent är återvunnet”, kan man fråga sig vad den andra halvan består i och om det handlar om 50 procent av förpackningen eller hela produkten.

Kräver skärpning

Redan 2020 visade en undersökning från EU-kommissionen att hälften av alla gröna påståenden på marknaden var vaga, vilseledande eller ogrundade – och problemet väntas växa ytterligare.

Sveriges Konsumenter vill se en regelskärpning och välkomnar att en ny lagstiftning för att begränsa gröna påståenden och märkningar är på gång i EU.

– Det kommer bli mer och mer miljöreklam i och med att kraven skärps på att företag ska vara mer miljöanpassade. Då får det inte vara vilda västern.

Om undersökningen

• 16 länder ingick i undersökningen. Sammanlagt svarade 16 323 personer mellan 18 och 74 år på enkäten under maj och juni 2023. 1 018 av dem var från Sverige.
• 43 procent av de svarande säger sig ha sett exempel på greenwashing de senaste 12 månaderna.
• Okunskapen är samtidigt stor – en av tre säger sig förstå klimatpåståenden som låga koldioxidutsläpp, lågt klimatavtryck och koldioxidkompenserat.
• Ett exempel på felaktig uppfattning är att 17 procent tror att en vara som är klimatneutral har producerats utan klimatutsläpp.
Källa: Sveriges Konsumenter