Radar

Mer våld på arbetsplatser med personalbrist

Forskningen visar ett samband mellan nedskärningar i personalstyrka och att fler uppger att de är utsatta för våld.

När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning. Våldet sker oftast på arbetsplatser där kunder eller klienter är i behov av hjälp och stöd.

Det rör sig till exempel om klienter som får vänta för länge på besked, om det är för långa köer, eller otydligheter, eller om till exempel Försäkringskassan ändrar sin policy.

– Försäkringskassan hade väldigt många självmordshot under en period, de hade då ändrat sättet som de fattade beslut på utan att ha gjort en riskbedömning. Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen, då hot och våld ofta handlar om de som är skörast i samhället, säger Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle i ett pressmeddelande.

Forskningen vid Högskolan i Gävle visar också att våld ofta är ett symptom på en dåligt fungerande organisation.

"Vi glömmer att känna med magen"

Sofia Wikman anser att vi i Sverige har en bra arbetsmiljölagstiftning, men att vi inte är så bra på att lyssna på personalen.

– Vi har skapat ett samhälle som hyllar tjänstepersonen som står för rationalitet eller tänkande, men den förmåga vi människor har att vara intuitiva, att känna efter, har blivit underordnad. Vi glömmer den här gåvan, att känna med magen, säger hon.

Hon pekar på att det i dag finns många kurser om hot och våld i arbetslivet, som legitimeras genom att säga att hot och våld ökar. Kurserna lär ut att vi ska tänka rationellt, inte att vi ska använda vår intuition.

– Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen och inte bara om att träna sig i hur man bemöter människor, för har du inte tid så spelar det ingen roll, säger Sofia Wikman.