Radar

Luleåbor röstade för fler och mindre skolor

Luleå kommun har lagt ned 12 skolor och förskolor under de senaste åren.

I söndags hölls en folkomröstning där invånarna i Luleå kommun fick tycka till om kommunens planer på att lägga ned och slå samman flera små skolor. 37 procent deltog i omröstningen, där en överväldigande majoritet, 89 procent, röstade för att avbryta nedläggningen av små skolor. 

Beslutet om att hålla en lokal folkomröstning fattades av kommunfullmäktige den 16 juni efter att samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” samlat in cirka 9 000 namnunderskrifter.

– Resultatet av omröstningen är överväldigande. Vårt alternativ handlar inte bara om landsbygden, utan om att alla små skolor ska ses över, säger Mia Gulliksson från samordningsningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” i P1 Morgon.

Saknas lärarbehörighet

Mia Gulliksson berättar att de starka protesterna startade med utgångspunkt i att kommunen redan lagt ned 12 skolor och förskolor under de senaste åren. Huvudargumenten är att det saknas lärarbehörighet och att det är en ekonomisk fråga. Nu vill kommunen lägga ned framförallt tre skolor, varav två ska slås samman till en. 

– Kommunen hävdar att man får en bättre hälsa i sammanslagna enheter, men vi vill att man bromsar upp och gör konsekvensanalyser för att se om det är verkligen är så. Många små barn kan få väldigt långa resdagar med de stora avstånd vi har i kommunen, vilket kan göra dem väldigt trötta. Är det verkligen så att man uppfyller målen bättre i stora skolfabriker? Det ifrågasätter vi starkt, säger Mia Gulliksson. 

Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Luleå pekar på vikten av att barnen får en behörig lärare, vilket det är brist på idag och kommer att vara i framtiden. 

– Utan behöriga lärare kommer vi inte få resultat och barnen kommer inte klara skolan. Det är ett otroligt stort problem som vi måste ta på allvar och som man inte kan bortse ifrån. För att få behöriga lärare behövs större enheter. Det är för barnens bästa och för att de ska få den bästa utbildningen. Vi grundar detta på forskning, beprövad erfarenhet och hur prognoserna ser ur framöver, säger hon i P1 Morgon.

River upp känslor

Vad säger då kommunen om att en så överväldigande majoritet på 89 procent inte vill att skolorna slås ihop?

– Den här typen av folkomröstning är inte ovanlig, så fort man gör en förändring blir det protester och oro, det förstår jag. Samtidigt kan man inte heller bara låta saker självdö, eller vänta tills skolinspektionen lägger ned med tvång. Det här är svårt, det river upp mycket känslor, säger Emma Engelmark (S).

Det avgörande beslutet att fattas av kommunfullmäktige preliminärt den 21 december.

Enligt Emma Engelmark (S) anser kommunen att det är viktigt vad invånarna tycker, även om folkomröstningen är rådgivande. 

– Det handlar om att göra en helhetsbedömning när det gäller alla barn och elever i Luleå kommun. Sen kan jag förstå om det blir en symbol för landsbygden. Jag tror man måste satsa på andra saker när det gäller landsbygdsutveckling. Skolorna kan inte vara det som håller landsbygden igång, utan man får också titta på vad staten, kommunen och regionen går in med.

Nedlagda skolor "fullt fungerande"

Mia Gulliksson menar att flera av de förskolor och skolor som lagts ned varit fullt fungerande. 

– När det gäller lärarbehörigheten har det gjorts en stor enkätundersökning bland lärare som visar att lärare inte alls känner för de här stora enheterna. Många lärare slutar kanske för att de inte blir lyssnade på av sin arbetsgivare, säger hon i P1 Morgon. 

Preliminärt röstresultat

Av kommunens totalt 63 041 röstberättigade röstade 24 017 (38 %).
Alternativ 1 fick 21 488 (89 %) röster: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.
Alternativ 2 fick 1 756 (7 %) röster: Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.
Källa: Luleå kommun 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV