Zoom

Lubba för gemenskap och hälsa

Glädje och gemenskap på Lubba med lebbs träningar.

Att hitta en positiv gemenskap och ett tryggt rum som asylsökande, papperslös eller nyanländ hbtq-person är viktigt. Träningstjänsten Lubba med lebb erbjuder just detta. Genom fysisk aktivitet i form av klassisk cirkelträning, skapar tränaren Iki Gonzalez Magnusson tillsammans med deltagarna ett utrymme där samhörighet, trygghet och glädje får ta plats.

– Det har blivit som en familj. Jag känner mig hemma och är omgiven av människor som är som mig, säger Cathy Bukirwa Kiyegga som kom till Sverige från Uganda för ungefär två år sedan.

Det är söndagseftermiddag i ett höstbeklätt Stockholm, och Cathy och de andra deltagarna gör sig redo att ge sig i kast med otaliga burpees, armhävningar, sit-ups och upphopp. Hon har varit med nästan från början, då det hela startade på utegymmet i Tantolunden på Södermalm i Stockholm.

Cathy Bukirwa Kiyegga och Iki Gonzalez Magnusson
Cathy Bukirwa Kiyegga och Iki Gonzalez Magnusson. Foto: Marina Henrikson

Lubba med lebb startades upp av Iki Gonzalez Magnusson, koreograf och dansare, i syfte att samla in pengar till RFSL Newcomers, ett nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Nätverket är både en stödgrupp och en mötesplats, och finns på många olika platser runt om i landet. Man anordnar bland annat svensklektioner och diverse sociala aktiviteter. Medlemmarna erbjuds även juridisk rådgivning i asylärenden.

En mötesplats för alla

Iki startade träningstjänsten för att skapa ett alternativ till de forum där man idag kan skänka pengar. Det finns många hjälporganisationer och det organiseras diverse evenemang, exempelvis stödfester, men hon anser att det finns en risk att denna typ av organisationer och arrangemang skapar ett tydligt ”vi och dom” och en slags tacksamhetsskuld hos de som får ta del av pengarna. Samtidigt ville hon skapa en mötesplats där alla får plats, och att träna tillsammans visade sig vara ett passande forum.

Alla kan delta i träningarna. Många av deltagarna är förvisso själva medlemmar i RFSL Newcomers, men även en betydande skara icke-medlemmar samt volontärer för Newcomers dyker upp på träningarna. Icke-medlemmar deltar för att stötta nätverket men även för att få träna i ett såväl uppfriskande som tryggt sammanhang. Iki säger att volontärerna vid RFSL Newcomers är mycket kunniga när det kommer till frågor som rör deltagarna och deras behov, och att detta bidrar till att skapa det trygga rum som Lubba med lebb faktiskt är.

Ashiraf Mayanja och Cathy Bukirwa Kiyegga
Ashiraf Mayanja och Cathy Bukirwa Kiyegga. Foto: Marina Henrikson

Tidigare träningsvana är inget krav, och du bidrar efter förmåga. För Iki Gonzalez Magnusson är det viktigt att alla känner att de kan delta om de så vill, men hon är inte säker på att alla förstått att träningen inte bara är för RFSL Newcomers medlemmar. 

Utgår från olika behov istället för snäva ideal

Iki titulerar sig CBM, Creative Body Manager. Hon ville skapa en titel som skulle vara uppmuntrande istället för triggande, då det finns många delar inom träningens värld som kan vara skrämmande för vissa. Hon tycker det är viktigt att tänka på vilka ord man använder sig av, att reflektera över vilken effekt ett visst språkbruk kan ha. I sin roll som CBM utgår hon från människors olika behov och kroppar, undviker onödiga ideal och tvång och vill istället fokusera på det positiva med träning.

– Om du inte ens kan böja på benen så vill jag att du ska känna dig delaktig. Om du däremot kan göra 100 burpees så vill jag att du ska känna dig precis lika delaktig.

Enligt Iki så pratas det inte på träningarna om vad deltagarna bör bidra med pengamässigt eftersom det kan skapa en onödig uppdelning i gruppen.

– Då skapas än en gång ett tydligt ”vi och dom”. Det här är också en viktig fråga klassmässigt. Om du har tio kronor att bidra med så kom och träna, och har du mycket mer så får du såklart gärna ge därefter.

En inkluderande box

Efter att ha tränat utomhus en tid så fick Lubba med lebb möjlighet att flytta in verksamheten till ett crossfit-gym, eller en box som det kallas. Crossfit Eken erbjöd deltagarna såväl tak över huvudet som tillgång till diverse träningsredskap.

Crossfit Ekens ägare Mathias Lundberg med en av boxens coacher, Fredrik du Hane
Crossfit Ekens ägare Mathias Lundberg med en av boxens coacher, Fredrik du Hane. Foto:  Marina Henrikson

Lokalen upplåts till Lubba med lebb en timme varje vecka, utan kostnad. För boxens ägare, Mathias Lundberg, var det en självklarhet att bjuda in gruppen till att träna i lokalerna.

– Lyssna bara på namnet på gruppen, såklart de ska träna här! Hela det gänget är så bra, det är sådant drag. Jag är även medveten om att det inte är särskilt lätt att som hbtq-person komma och träna på vissa ställen. Våra medlemmar reagerar inte ens.

Mathias Lundberg har under många år jobbat för att boxen ska vara en frizon för alla grupper i samhället. Om det är någon som inte visar respekt för olikheter så får denne räkna med ett samtal med boxens ägare. Mathias ser Lubba med lebb som ett mycket positivt sammanhang.

– Om någon ny och lite försiktig person kommer in och nästan är sådär lite hukande i början, så står samma person två pass senare och vrålar och dansar till Boney M.

Mathias uppger att många av coacherna även har utbildats i hbtq-frågor, och att de strävar efter att förmedla det de lärt sig till övriga medlemmar som tränar på boxen.

Könsneutralt omklädningsrum

Rutinmässig könsuppdelning är vanligt förekommande inom många sporter, både när det gäller själva idrottsutövandet och infrastrukturen runtom, till exempel omklädningsrummen. Därför har Crossfit Eken, för att öka inkludering och trygghet, ett tredje omklädningsrum där den som inte känner sig bekväm att vistas i de mer traditionellt uppdelade ytorna kan byta om och duscha. Dessutom hänger en regnbågsflagga väl synlig i taket. Man har även samlat in träningskläder till Lubba med lebbs deltagare – i nuläget står det överfulla påsar och lådor med kläder och skor i bra skick på lokalens övervåning. Det mesta skänkt av boxens egna medlemmar.

Träningsmaskoten Buster får sin beskärda del av uppmärksamheten
Träningsmaskoten Buster får sin beskärda del av uppmärksamheten. Här med Cia Berger. Foto: Marina Henrikson

– Flaggan sattes upp för att visa att alla är välkomna här på boxen. Personer som inte vet så mycket om lokalen kan komma in, se flaggan och veta att det här är ett tryggt rum. Om du kommer hit och har åsikter som innebär att du inte respekterar olikheter så ser du flaggan och vet vad vi står för, säger Mathias Lundberg.

Iki Gonzalez Magnusson anser att Lubba med lebbs samarbete med boxen kan agera exempel för andra som är intresserade av att göra något liknande.

– Det är viktigt att ledningen på gymmet tar ställning. När det gäller Eken så sköter de allt, frågar vad vi behöver och sedan ordnar de det bara. De skapar en självklar plats för deltagarna. Om du själv tränar på eller äger en box så kan du titta på våra strategier och sedan försöka införa det på ditt eget träningsställe.

En ovälkommen paus

Coronapandemin och de restriktioner den medfört har även påverkat Lubba med lebb, och gruppen kände sig tvungen att pausa träningen i några månader. I början av september startades träningen upp igen, till många deltagares förtjusning. Det dröjde dock inte många veckor innan det blev nödvändigt med ett nytt träningsuppehåll i och med de nya skärpta allmänna råden som infördes i bland annat Stockholms län i slutet av oktober.

För Cathy Bukirwa Kiyegga är träningen viktig på många plan
För Cathy Bukirwa Kiyegga är träningen viktig på många plan. Foto: Marina Henrikson

Cathy Bukirwa Kiyegga säger att uppehållet är och har varit påfrestande, mycket på grund av avsaknaden av den sociala samvaron med gruppen.

– Du känner dig helt enkelt ensam när du inte får träffa de andra. Tänk dig att inte få vara i kontakt med din familj. Många av deltagarna kontaktade mig ofta under förra uppehållet och frågade när träningarna skulle sätta igång.
  
Cathy har inga tveksamheter gällande betydelsen av den här typen av initiativ för Lubba med lebbs deltagare, för att skapa en gemenskap och en känsla av samhörighet.

– Det är som en social klubb. Du träffar nya människor och umgås med andra som är i en liknande situation som dig själv. Det är helt enkelt en väldigt bra känsla!