Radar

Biologisk mångfald och god skörd går hand i hand

Insådd av blommande baljväxter i spannmål är ett sätt att tillföra variation på fälten.

Det går att bibehålla en god skörd och samtidigt öka den biologiska mångfalden och gynna ekosystemtjänster. Det visar en stor internationell studie som leddes av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Blomremsor på åkern och en minskad jordbearbetning. Det är två sätt att öka variationen på åkrarna. Diversifiering, som det kallas, har lyfts upp som ett sätt att skapa ett mer hållbart jordbruk. Nu visar en stor internationell studie att diversifiering i de flesta fall gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster – och det utan att skörden minskar.

– Trenden i världen är att odlingssystemen blir allt enklare, säger Giovanni Tamburini i ett pressmeddelande, tidigare postdoktor vid SLU och den som ledde studien.

– Ofta odlas samma gröda på stora fält i enahanda landskap. Vår studie visar att diversifiering verkligen har potential att motverka den negativa påverkan på miljön som vi ser att förenklade system har, fortsätter han.

Pollineringen ökade

Studien som publicerades i tidningen Science Advances bygger på mer än femtusen studier. De innehåller nära 42 000 jämförelser mellan olika odlingssystem och åtgärder. Det kan bland annat vara fler grödor som odlas på samma fält, fler blommande växter eller att jordbrukare arbetat ner skörderester i jorden.

Studien visade att sådana här åtgärder bland annat ofta ökade pollineringen, den naturliga regleringen av skadegörare och hur bördig marken var. Hur stor skörd lantbrukarna fick ut däremot påverkades i allmänhet inte alls. I vissa fall ökade den till och med. Hur klimatet påverkades av diversifieringen var olika, men i vissa fall ökade utsläppen av växthusgaser.

– Ett viktigt nästa steg är att identifiera vilka åtgärder och förhållanden som leder till positiv respektive negativ klimatpåverkan, säger Sara Hallin, professor på SLU och medförfattare till studien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV