Radar

Ny teori om Dag Hammarskjölds död

Flygkraschen som orsakade FN-chefen Dag Hammarskjölds död i oktober 1961 följdes av spekulationer.

1961 dog FN:s dåvarande generalsekreterare Dag Hammarskjöld i en flygolycka, men under årens lopp har det funnits många teorier om att det kan ha rört sig om ett attentat. Nu träder historikern och författaren Greg Poulgrain fram och säger att Hammarskjöld mördades kort innan han skulle göra ett historiskt uttalande om konflikten i Västpapua och att det kan ha en koppling till flygkraschen, det skriver tidningen Global.

Dag Hammarskjöld var vid tiden för sin död fredsmäklare i Kongo och därför har det tidigare framförallt spekulerats i om det kunnat finnas politiska motiv i Afrika som låg bakom att planet störtade. Men enligt Greg Poulrain var det något helt annat som låg bakom. Efter uppdraget i Kongo var nämligen Hammarskjöld på väg att engagera sig i dispyten kring Västpapua som då hette Västra Nya Guinea och som var på väg att avkolonialiseras. 

– Om Hammarskjöld hade återvänt från Kongo var hans plan att avfärda såväl holländska som indonesiska anspråk på Västra Nya Guineas suveränitet, säger Greg Poulgrain till tidningen Global.

Poulgrain säger att han har fått de här uppgifterna från George Ivan Smith som var en diplomat från Australien och mångårig medarbetare till Hammarskjöld.

Inga konkreta bevis

– George Ivan Smith berättade för mig att Dag Hammarskjöld var mer intresserad av att lösa problemet med Västra Nya Guinea än av att medla i Kongo, som han tvingades göra, säger Poulgrain.

Hammarskjöld ska också, kort före olyckan, ha diskuterat avkolonialiseringsprocessen i Västra Nya Guinea under ett lunchmöte med USA:s dåvarande president, John F Kennedy.

Några konkreta bevis för vem eller vilka som låg bakom det eventuella mordet finns dock inte och det hela kompliceras av att George Ivan Smith, och andra personer som skulle kunna styrka tesen, är döda.

Henning Melber, seniorrådgivare och chefsemeritus vid Dag Hammarskjöld Foundation, ger dock ett visst stöd till Poulgrains teori.

– Det vore på sin plats att någon historiker med rikliga kunskaper om 1950-talet gräver i arkiven och går igenom Hammarskjölds brev för att se om det finns något som stärker den här teorin, säger Melber till tidningen Global.