Radar

Fler svenska minkfarmar smittade av coronavirus

I Danmark avlivas alla minkar, inklusive avelsdjuren, sedan en muterad form av coronavirus uppstått på Jylland.

Ytterligare nio minkfarmar i Sverige har konstaterats smittade av coronaviruset Sars-CoV-2. Gårdarna ligger i samma område som det första konstaterade fallet, i Sölvesborg i Blekinge. Nederländerna har beslutat att stänga landets farmer för gott på grund av spridningen av viruset, Sverige uppmanas att göra detsamma av organisationen Djurens Rätt.

– Att närliggande besättningar drabbas är inte överraskande, det visar erfarenheter från Nederländerna och Danmark. Vi vet också att risken för ytterligare fall i området är stor, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den vanligaste källan till smitta hos djuren.

I Danmark hittades muterat coronavirus från mink hos 214 personer under perioden juni till oktober. Det handlar om olika varianter, där virus har muterat hos mink och därefter spridits vidare till människor, enligt Statens Serum Institut i Danmark.

Alla minkar i Danmark avlivas

Varianten som bedöms som mest allvarlig, kluster 5, har hittats på fem minkfarmar och hos tolv människor, vilket gör att den danska regeringen beslutat att alla minkar – 15 miljoner – i Danmark ska avlivas, enligt TT.

I Sverige går man en annan väg, eftersom situationen enligt Jordbruksverket skiljer sig från den i Danmark. Sverige har en liten minknäring med relativt få företag och begränsat antal djur, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Detta, menar man, påverkar risken för att det scenario man sett i Danmark, med mutering av viruset, ska upprepas i Sverige.

Ungefär 80 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion i Sverige avlivas under november månad för att pälsas. Kvar finns då endast avelsdjuren.

Grogrund för pandemier

– Vi följer läget noggrant och är beredda att ompröva vår bedömning. Vi för också en kontinuerlig dialog med Folkhälsomyndigheten om hur smittspridningen hos svensk mink påverkar risken för folkhälsan i Sverige, säger Karl Ståhl tillförordnad statsepizootolog på SVA i ett pressmeddelande.

Nederländerna beslutade sig för att stänga landets farmer för gott på grund av spridningen av viruset, medan Danmark har infört ett tillfälligt stopp.

I ett öppet brev uppmanar nu Djurens Rätt den svenska regeringen att vidta samma åtgärder även i Sverige.

– Det är ingen nyhet att storskalig djurhållning utgör en grogrund för pandemier och pälsdjursindustrin riskerar nu att försvåra kampen mot pandemin. För att minska riskerna för smittspridning och för en mutation av viruset bör Sveriges snarast agera och stänga ned Sveriges minkfarmer, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt i ett pressmeddelande.