Radar

Ny forskning presenterar effektivare metod mot Alzheimer

I Alzheimers sjukdom klumpar ett protein ihop sig i hjärnan och gör att de drabbade tappar minnet.

I Alzheimers sjukdom klumpar ett protein ihop sig i hjärnan och gör att de drabbade tappar minnet. Nu beskriver forskare en ny behandlingsmetod som ökar kroppens egen nedbrytning av byggstenarna som leder till att proteinet klumpar ihop sig. Forskarna tror att behandlingen skulle kunna vara mer effektiv än de som hittills testats.

Processen som sker vid Alzheimer, då proteinet klumpar ihop sig i hjärnan kallas aggregering. De behandlingsmetoder mot sjukdomen som finns idag försöker binda de sjukdomsorsakande aggregaten (klumparna), men de lyckas inte binda de minsta aggregaten som många menar är de mest giftiga för nervceller.

I en nypublicerad artikel beskriver en forskningsgrupp vid Uppsala universitet en ny behandlingsmetod, gjord på möss, där byggstenarna till aggregaten bryts ned innan de hinner aggregera. Därför minskar bildningen av alla typer av aggregat. 

– Våra förhoppningar är att den här metoden kommer kunna verka väldigt specifikt och ha få biverkningar, vilket har varit ett problem i andra studier, säger Greta Hultqvist, biträdande lektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap, som har lett forskningsstudien i ett pressmeddelande. 

I studien såg forskarna störst effekt i hippocampus, den del av hjärnan som bildar minnen och som drabbas först vid Alzheimers sjukdom. Forskarna tror att denna typ av behandling skulle kunna vara mer effektiv än de som hittills testats.