Radar

Mer återvinns med sopsortering hemma

Fredrik Sandberg/TTSopsortering i olikfärgade påsar beroende på innehåll eller sopkärl med flera fack får fler att återvinna rätt.

Hushållen återvinner mer av sitt avfall om det finns möjlighet att sopsortera i anslutning till hemmet. Men bara en femtedel av Sveriges villahushåll har i dag den möjligheten.

I kommuner med fastighetsnära insamling (FNI) återvinns 75 kilo förpackningar och returpapper per person och år. Motsvarande siffra där återvinningen sker enbart vid återvinningsstationer är 65 kilo. Det visar ny statistik från kommunernas branschorganisation Avfall Sverige.

Jenny Westin som är statistikrådgivare på Avfall Sverige tror att skillnaden beror på att sortering hemma är bekvämare.

– Man behöver inte gå eller åka till en återvinningsstation och det blir lätt att göra rätt, säger hon.

Hamnar rätt

En annan effekt av FNI är att materialen som återvinnas oftare hamnar i rätt kärl.

– Kommuner som inför fastighetsnära insamling ser att det blir bättre sortering, säger Jenny Westin.

I villahushåll utan möjlighet till nära sortering hamnar 1,9 kilo förpackningar och returpapper i den vanliga soppåsen varje vecka, jämfört med 1,4 kilo i villahushåll med fastighetsnära system.

I Sverige tillämpar 66 kommuner fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper för småhus. Det innebär att cirka 21 procent av villahushållen i Sverige har denna möjlighet.

Ökar medvetenhet

Förhoppningen är att fler kommuner ska kunna erbjuda FNI och Jenny Westin tror att det kan få en positiv effekt om fler får se sina förpackningar och returpapper i den egna tunnan.

– Man blir mer medveten om hur mycket förpackningsmaterial man är upphov till vilket kan göra att man försöker minska mängden och exempelvis köper förpackningar som har mindre plast, säger Jenny Westin.

Fastighetsnära insamling

Det vanligaste systemet är ett så kallat fyrfacksystem som används av 85 procent av kommunerna med FNI. Fyrfackskärlen består ofta av två stora kärl med fyra sektioner i varje där matavfall, restavfall, returpapper samt plast-, papp- och metallförpackningar.

Tre kommuner använder olikfärgade påsar för optisk sortering.
Elva procent av kommunerna använder andra system exempelvis återvinningssäckar eller speciella kärl.

Källa: Avfall Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV