Radar

Känsligt spel om LO:s roll

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) balanserar på slak lina om LO:s roll.

Regeringen fortsätter att brottas med frågan om vilket sätt LO ska få vara med i arbetet med ny lagstiftning om arbetsrätten. Enligt statsministern är det självklart men beskeden från arbetsmarknadsdepartementet är mycket försiktiga.

I söndagens Agenda sade Stefan Löfven att det är självklart att LO ska få säga sitt.

– När regeringen påbörjar en utredning kommer vi inte säga att en part inte får yttra sig, så kan det inte gå till, sade han i Agenda.

Centerledaren Annie Lööf reagerade och skrev på Twitter att det är uteslutet att politiken ska ge ”en part som inte tagit ansvar vid partsförhandlingarna” inflytande, och syftade på LO.

Utredning tillsätts

I måndags kom beskedet från arbetsmarknadsdepartementet att man tillsätter en departementsutredning om hur överenskommelsen mellan PTK och Svenskt näringsliv ska överföras till lag. I beskedet från departementet framgick också att man anser att en referensgrupp ”bör” tillsättas med företrädare för samtliga huvudorganisationer på arbetsmarknaden, det vill säga även LO.

Enligt Stefan Löfven sker allt i samråd med januaripartierna. Men enligt en C-källa är frågan om referensgrupp inte ens diskuterad, än mindre beslutad. Och oavsett hur det blir med det så kommer Svenskt Näringsliv och PTK att ha en helt annan roll och status i det som nu ska ske än LO, enligt källan.

Känslig fråga

I ett skriftligt uttalande försöker nu arbetsmarknadsminister Eva Nordmark gjuta olja på vågorna:

”Regeringen har gett besked att vi nu kommer gå vidare och lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. De närmare formerna för hur vi tar detta arbete vidare och med vilken tidsplan är något som regeringen nu kommer att diskutera med C och L, men självklart också med Svenskt Näringsliv och PTK.”

Särskilt referensgruppen med bland andra LO är en känslig fråga:

”Men det har inte fattats något beslut om att tillsätta en referensgrupp, vilka organisationer som i så fall ska ingå i den, eller fattats något annat beslut om hur dialogen med arbetsmarknadens parter ska ske. Detta är frågor vi får återkomma till senare”, skriver Nordmark.

Hon skulle egentligen på egen begäran ha träffat riksdagsjournalisterna i dag men ställde hastigt in i måndags.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV