Radar

FN:s miljöpanel: ”Coronapandemin är bara början”

En gravplats för personer som dött i covid-19 i Manaus, Brasilien.

Fler pandemier, som sprids snabbare, gör mer skada för världsekonomin och dödar fler människor än vad covid-19 hittills har gjort är det framtidsscenario som målas upp i den senaste rapporten från FN:s miljöpanel IPBES. Samtidigt pekar rapporten också ut möjliga lösningar för att slippa en era av pandemier.

– Hur covid-19, eller någon annan pandemi började är inget djupt mysterium. Det som driver klimatförändringarna och utarmningen av biologisk mångfald driver också risken för pandemier, säger Peter Daszak, som leder forskargruppen bakom IPBES-rapporten, i ett pressmeddelande.

Förändrade naturmiljöer, ett jordbruk som expanderas och intensifieras, ohållbar handel, produktion och konsumtion, är de huvudsakliga förklaringarna till att pandemier bryter ut.

– Allt det här rubbar naturen och ökar kontakterna mellan vilda djur, boskap, smittsamma organismer och människor. Den vägen leder till pandemier, säger Peter Daszak.

"Vi ignorerar lösningarna"

Forskarna bakom rapporten uppskattar att det finns ytterligare 1,7 miljoner oupptäckta virus, varav 850 000 har potential att spridas till människor. Utifrån det drar de slutsatsen att pandemier, orsakade av mänsklig aktivitet, kommer inträffa allt oftare.

Eftersom pandemierna är skapade av människan menar forskarna att lösningarna också finns inom räckhåll. Dels måste vi förändra sättet vi hanterar marken och naturen på, men vi behöver också skifta fokus, från att hantera pandemier, till att förebygga.

– Vi har förbättrat våra möjligheter att förhindra pandemier, men just nu ignorerar vi lösningarna. Vi har stagnerat och förlitar oss fortfarande på att begränsa och kontrollera sjukdomar efter att de har uppstått, med vaccin och läkemedel, när vi istället kan undkomma en era av pandemier genom att lägga vårt fokus på att förebygga, säger Peter Daszak.

I rapporten beräknar forskarna kostnaden för förebyggande arbete med att minska risken för att nya pandemier ska uppstå till 100 gånger mindre än kostnaden för att bekämpa en pandemi.

– Det här ger starka ekonomiska incitament för en transformativ förändring.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV