Radar

Östersjöns blåmusslor hälften så små: miljöförändringar ligger bakom

I Östersjön har blåmusslornas vikt halverats sedan 1990-talet.

Blåmusslorna i Östersjön har blivit mindre men samtidigt fler i antal, enligt en ny studie från Stockholms universitet. Det är klimatförändringens indirekta effekter på deras föda, växtplankton, som ligger bakom minskningen i storlek.

Blåmusslor i Östersjön är redan små – ungefär lika långa som en lillfingernagel. En ny studie från Stockholms universitet visar att blåmusslornas vikt har halverats sedan 1990-talet. Däremot finns det fler pyttesmå musslor nu, ibland upp till 1000 musslor på en kvadratmeter jämfört med cirka 500 på en kvadratmeter tidigare.

Orsaken verkar vara förändringar i kvaliteten på deras föda som lämnat specifika kemiska avtryck i musslorna. Mixen av deras föda, växtplankton i Östersjön, påverkas i sin tur av klimatförändringar.

Mindre mat för fåglar och fiskar

Musslor utgör den största biomassan av ryggradslösa djur i Östersjön, och är stapelföda för både fåglar och fiskar. Eftersom musslorna blir mindre, innebär det alltså mindre mat för dessa arter. 

Men de har också en annan funktion. Varje år filtrerar blåmusslorna nästan hela Östersjöns vattenvolym – något som är viktigt för att rengöra havet från partiklar och för att bekämpa övergödning. 

Studien har inte testat hur den minskade storleken på musslorna har påverkat filtreringshastigheten, men forskarna tror att vattenfiltreringen har minskat.

– Att det är fler musslor i Östersjön kan nog till viss del kompensera för att de blivit mindre, men det är troligt att viktiga funktioner som vattenfiltrering har minskat, och det kan leda till grumligare vatten, säger Agnes Karlsson, biträdande professor vid institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande. 

Studien är baserad på kontinuerlig miljöövervakning och insamling av prover av både musslor och växtplankton från 1993 till 2016.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV