· Krönika

Om jag fick bestämma

Om jag fick bestämma så skulle staten rädda alla gamla gårdar från förfall. De skulle köpas upp och renoveras och lånas ut gratis till alla de som går och när landsbygdsdrömmar. Försäljning av alkohol på gårdsbryggerier skulle bli lagligt, direkt. Om EU sedan kom och tjafsade om Systembolaget och ”undantag” så skulle jag bara köra en Orbán och blåvägra – för bolaget skulle nämligen vara kvar i min lilla diktatur.

Vidare skulle jag för evärdelig tid skydda all kvarvarande gammelskog samt alla viktiga havsområden och vattendrag. 50 procent av all natur skulle på sikt fredas. Kalhyggen vore förbjudna. Ja, hela miljöbalken skulle skrivas om så att den trumfade andra lagkluster. Miljöbrott skulle kunna straffas med mycket kännbara böter och långa fängelsestraff för de ansvariga.

Historia, estetiska ämnen, slöjd och gymnastik skulle ta upp en mycket större del av undervisningen i våra skolor. Filosofi skulle åter upp på schemat, genus introduceras. Konfessionella skolor skulle förbjudas och enbart de friskolor som återinvesterar all vinst i verksamheten få finnas kvar. Vården – även äldrevården – skulle förstatligas.

Demokratin skulle decentraliseras och uppmuntras på alla samhällsplan. Mm, jag vet, det går inte riktigt ihop med att jag själv samtidigt är diktator. Jag jobbar på det … Antingen skulle böneutrop förbjudas och då även kyrkklockor, eller båda tillåtas.

Alla stadsbor skulle under en tid av sitt liv tvångsförflyttas ut till landsbygden där de med egna händer och hjärnor kunde få en mer djuptgående förståelse för sammanhanget från jord till tallrik. Robotgräsklipparen, ett minne blott. I mitt Sverige odlas det nämligen på alla tillgängliga ytor, allt för att öka självhushållningen. Köttfria måndagar är förbjudna, måndagen är istället den enda dagen i veckan som kött är tillåtet. 100 gram. Blodpudding är klassat som ett gastronomiskt brott och framställandet därav renderar två år på kåken.

Lokal och nationell tåg- och busstrafik blir gratis, nya bilar svindyra med ett 100-procentigt momspåslag. Bara en bil på vart fjärde hushåll. Samåk. Gör vad ni vill, bara lös det! Nya kläder, glöm det, i alla fall inte förrän vi gjort spindelväv av rikets samlade second hand-bestånd.

All form av motorsport blir givetvis förbjuden, tillsammans med mopeder, hobbyflyg, sportbilar och sånt. Epatraktorerna skulle brinna på torgen. (Ja här kunde man tänka sig ett litet avsteg från den där skärpta miljölagstiftningen.) Sociala medier? Borta! I deras ställe införs tvångsumgänge med grannarna, dock med statligt subventionerad sprit till hjälp.

För roligt det skulle man ändå få ha: Teatrar, filmindustri, konstnärer och de krogar som serverar lokalproducerad mat lever på feta understöd. Alkoholen är relativt billig, cannabis lagligt, choklad finns aldrig mer än tio minuter bort (det är ett löfte). Vi skulle som nation inleda ett projekt, fullt i paritet med Kennedys månlandningslöfte, med syftet att öka vår produktion av ost.

Alla åsikter vore tillåtna, bara de inte konkurrerade med mina.
Då jävlar.

Kanske är det tur att jag inte bestämmer allt.

Min egen diktatur.

Andras diktatur.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV