Radar

Ny papperskasse kan vara klimatvänligare än returkasse

Vilken kasse ska man välja? Valet är kanske inte alltid så självklart som man tror, åtminstone inte i alla länder.

Forskare har jämfört återvinning av pappersmassa med nytillverkning och kommit fram till att återvinningen i många länder resulterar i mer utsläpp. Skälet är att man ofta använder fossil energi i återvinningsprocessen. Detta gäller dock inte för Sverige, skriver Ny teknik.

I Sverige består energimixen till största delen av vattenkraft och kärnkraft vilket gör att utsläppen vid pappersåtervinning blir ganska låga. I många länder används dock fossila bränslen, som till exempel kol, för att producera el.

Vid nytillverkning av papper går det totalt sett åt mer energi än vid återvinning, men genom sin användning av svartlut vid tillverkningen av pappersmassa alstrar pappersindustrins produkter ändå mindre växthusgaser. Det här gör att returpapper, globalt sett, ger större utsläpp än nytillverkning visar studien, som har gjorts av forskare från Storbritannien och USA.

Forskarna skriver också att om den rådande utvecklingen håller i sig så kommer utsläppen från återvinningen av papper att öka, från 721 ton koldioxid 2012 till 736 ton år 2050.

Den viktigaste metoden för att stoppa det här är att se till att vi förändrar vår energianvändning, från fossila bränslen till förnyelsebart. Det skulle i bästa fall kunna minska utsläppen från återanvändning med 98 procent. Men även en modernisering av världens soptippar så att de började fånga in sin metangas skulle betyda mycket, menar forskarna.

– Vårt budskap är inte att sluta återvinna men att peka på riskerna med att investera i återvinning på bekostnad av en övergång till förnyelsebar energi, det skulle ge en väldigt liten skillnad i utsläpp, säger Dr. Stijn van Ewijk som har lett studien.

Professor Paul Ekins tillägger:

– Återvinning av vissa material, som till exempel metaller, kan leda till en väldigt stor minskning i utsläpp. men vi måste vara försiktiga med att utgå ifrån att återvinning, eller en cirkulär ekonomi i allmänhet, alltid har en positiv klimateffekt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV