Radar

Räddningsfartyg i Medelhavet hindras lämna hamn 

Fartyget Alan Kurdi under en tidigare räddningsaktion utanför den libyska kusten.

Sök- och räddningsfartyget Sea-Watch 4 har ännu inte kunnat återvända till centrala Medelhavet för att rädda liv, trots att det gått drygt en månad sedan fartyget anlände till italienska Palermo. Under den tiden har minst 80 människor dött i skeppsbrott utanför Libyens och Italiens kust.

Fartygets ägare, den tyska organisationen Sea-Watch, lämnar nu in ett rättsligt överklagande hos en italiensk domstol för att bestrida kvarhållandet.

– Sedan den 19 september har Sea-Watch 4 inte kunnat lämna hamnen och därmed inte kunnat rädda liv. Sedan dess har minst 80 människor, förmodligen många fler, drunknat i centrala Medelhavet. Ytterligare flera hundra har tvingats tillbaka till Libyen där de kan ha blivit utsatta för tortyr och övergrepp, säger Beatrice Lau, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i ett pressmeddelande.

Läkare Utan Gränser, som arbetar tillsammans med Sea-Watch ombord på fartyget, bistår med sjukvård och humanitärt stöd till människor som räddas ur havet. Organisationen har ett team som står beredda att återuppta det livräddande arbetet på Medelhavet där situationen fortfarande är allvarlig. 

Senast på söndagen omkom minst elva migranter när ännu en båt kapsejsade utanför Libyens kust på sin väg mot Europa. Tidigare i veckan dog närmare 20 personer, däribland två barn och en gravid kvinna.

"Orimlig tolkning av sjörätten"

De italienska hamnmyndigheterna grundar sitt beslut på brister på båten som de hittat efter en inspektion ombord. I en lista på saker som de anser behöver åtgärdas nämns bland annat icke-fungerande lampor. 

En annan anmärkning från myndigheterna var att fartyget hade 354 personer ombord, vilket överskrider det tillåtna maxantalet. Att antalet räddade var för många hänger enligt Läkare utan gränser samman med antalet räddningsinsatser och överföringen av undsatta människor från andra fartyg. 

”Att hålla detta mot Sea-Watch 4 är att bortse från den skyldighet att undsätta människor i sjönöd som utgör en del av den internationella sjöräddningskonventionen”, skriver de.

Läkare Utan Gränser menar att de italienska myndigheternas beslut bygger på en orimlig tolkning av sjörätten och säkerhetsregler och att ”enda syftet är att försvåra för räddningsinsatserna till havs.”

– För att visa vår samarbetsvilja har vi arbetat hårt för att fixa det vi kan, även om vissa av de angivna problemen på fartyget inte kan anses vara av tillräckligt stor betydelse för att motivera ett kvarhållande, säger Barbara Deck, projektkoordinator för Läkare Utan Gränser ombord på Sea-Watch 4.

"Tragiskt och motsägelsefullt"

Sea-Watch 4 är det femte sök- och räddningsfartyget som hålls kvar i italienska hamnar på fem månader. Den 10 oktober blev fartyget Alan Kurdi kvarhållet för andra gången på sex månader på Sicilien. 

Den 22 oktober tillkännagav räddningsfartyget Louise Michel, finansierat av den brittiske konstnären Banksy, att det inte heller kunde lämna hamnen efter påpekanden som rörde fartygets registrering.

EU:s regeringar har tagit bort sök- och räddningskapaciteten från centrala Medelhavet. 

”Att de gör detta, samtidigt som de i sin senaste migrationspakt efterlyser ett mer humant förhållningssätt till migration, är både tragiskt och motsägelsefullt. Om EU-länderna är ovilliga att göra sitt jobb så borde de åtminstone låta hjälporganisationernas räddningsfartyg göra sitt,” skriver Läkare utan gränser. 

Hittills i år har 506 människor drunknat i centrala Medelhavet och närmare 9 000 har med tvång återförts till Libyen – samma land som de många gånger desperat försöker fly ifrån.