Radar

Fler apotek i glesbygd kan få ekonomiskt stöd

Regeringen vill göra det möjligt för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget.

Regeringen vill göra det möjligt för fler apotek att få del av det glesbygdsbidrag som tillkom 2013. För att fler apotek ska kunna få stödet föreslås ändringar i regelverket. 

Det handlar om att höja gränsen för maximala försäljningsintäkter och ändra kravet på öppettider.

– Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande. 

Det särskilda stödet för apotek i glesbygd tillkom 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014. Enligt nuvarande regler måste ett apotek bland annat ha öppet ett visst antal timmar i veckan och får inte ha försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som överstiger ett visst maxbelopp.

För att fler ska kunna få ta del av bidraget föreslås att kravet på genomsnittligt öppethållande sänks från 30 till 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive från 14 till 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Ökar tillgängligheten i glesbygd

Vidare föreslås att gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel höjs från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor per år.

Reumatikerförbundet välkomnar regeringens förslag.

– Vi vill se en jämlik tillgång till läkemedel i hela landet oavsett var man bor. Förslaget kommer att leda till att fler apotek kan ta del av glesbygdsbidraget och därmed öka tillgängligheten till apotek och läkemedel för de som bor i glesbygd, säger Lotta Håkansson, förbundsordförande i ett pressmeddelande. 

Men hon är kritisk till förslaget om ändrade öppettider. 

– Det vore tråkigt om det här förslaget även leder till att öppettiderna försämras på de apotek där man idag har 30 respektive 14 timmar öppet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV