Radar

EU:s strategi för biologisk mångfald: ”historisk möjlighet”

Intensivt jordbruk är en av anledningarna till minskad biologisk mångfald i EU, enligt rapporten State of the Nature in the EU.

I fredags fick EU:s nya strategi för biologisk mångfald stöd av EU:s miljöministrar. Det ger en historisk möjlighet för Sverige och alla andra medlemsländer att på allvar agera för att rädda naturen, menar Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen.

– Läget för den biologiska mångfalden i världen är mycket allvarligt. Att Sverige och övriga EU-medlemsländer nu gett sitt stöd till EU:s nya strategi för biologisk mångfald är något som gör det möjligt att driva på arbetet och fokusera på genomförandet, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Men strategin behöver genomföras fullt ut för att beslutet ska få effekt, menar WWF och Naturskyddsföreningen. Strategin innehåller bland annat mål om ett effektivt skydd av minst 30 procent för land och hav, och initiativ att ta fram bindande mål för att återskapa viktiga naturmiljöer.

– Vi förväntar oss att Sverige tar sitt ansvar genom att både genomföra strategins åtaganden på hemmaplan och agera för att driva på för hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald (CBD) nästa år, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. 

Möjligt att vända trenden

Enligt rapporten ”The State of Nature in the EU” som lanserades förra veckan av Europeiska Miljöbyrån (EEA) är 81 procent av livsmiljöerna och över 60 procent av arterna inom EU i dåligt skick. Rapporten lyfter bland annat intensivt jordbruk, ohållbart skogsbruk och stadsutbredning som de främsta orsakerna.

Men EEA:s rapport visar också att det är möjligt att vända trenden genom att kombinera naturvårdsinsatser med att förändra hur vi konsumerar och producerar mat.

– Nu måste Sverige och alla andra medlemsstater prioritera insatser som naturrestaurering, hållbart brukande och effektivt skydd av arter och livsmiljöer de kommande tio åren. Frågan genomsyrar samtliga politikområden och alla sektorer, och är central för att nå de globala målen för hållbar utveckling, säger Karin Lexén.