Radar

Arbete för jämlik vård för samer fortsätter

Kunskapsnätverket för samisk hälsa har beviljats 1 miljon kronor under 2020 för att ytterligare kunna utveckla arbetet med att öka kompetensen och utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov.

I flera regioner pågår ett arbete med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården. Nu har Kunskapsnätverket för samisk hälsa beviljats en miljon kronor från regeringen för det pågående arbetet. 

Kunskapsnätverket för samisk hälsa består av regionerna Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten, samt Sametinget och ett antal samiska organisationer som bland annat ungdomsförbundet Sáminourra.

– Det långsiktiga och viktiga arbetet för en god och jämlik hälsa för samer fortsätter, säger Ann-Jeanett Stål, utvecklingsledare för nationella minoriteter och samisk hälsa, Region Dalarna i ett pressmeddelande.

Digitala tjänster utvecklas

Kunskapsnätverket har haft stöd av socialdepartementet mellan 2017-2019. Sedan dess har regionerna fortsatt arbetet med att öka kompetensen om samisk kultur i hälso- och sjukvården, där respektive region har antagit en samlad strategi för samisk hälsa.

Nu har man via region Västerbotten beviljats en miljon kronor under 2020 för att ytterligare kunna utveckla arbetet med att öka kompetensen och utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov. Det handlar till exempel om utveckling av digitala tjänster i samarbete över regiongränserna.

– I en enkät som genomfördes av kunskapsnätverket 2018 framkom det att många samer just i Dalarna såg stor potential i digitala sjukvårdstjänster, som ett led i att öka tillgängligheten till vårdmöten med samisk kulturkompetens, säger Ann-Jeanett Stål.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV