Radar

USA:s presidentval kan bli avgörande för världens klimatarbete

Donald Trump och Joe Biden under deras första tv-sända presidentdebatt i slutet av september.

Vad kommer valet i USA om en och en halv vecka att innebära för den globala klimatpolitiken? Det var ämnet för ett webbinarium i onsdags som arrangerades av Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. En sak var paneldeltagarna helt överens om: ur klimatsynpunkt skulle det vara förödande om Donald Trump vinner igen.

Webbinariet leddes av SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström och i expertpanelen satt Karl Hallding – forskningsledare vid Stockholms miljöinstitut, Karin Bäckstrand – professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet och Dallas Burtraw – forskare vid det oberoende miljöinstitutet Resources for the Future i Washington.

Tre scenarion

Karl Hallding började med att lyfta fram tre tänkbara scenarion – det första kallade han för ”reconnect” och bygger på att Biden vinner. Hallding trodde att USA i så fall kommer att återuppta många av de globala avtal som Trump har övergivit, exempelvis kanske handelsavtalet TTIP mellan USA och Europa skulle kunna bli aktuellt igen. Om däremot Trump vinner skulle vi kunna hamna i det andra scenariot som han kallade för ”fragmented” där vi ser en mer fragmentariserad värld med ett tydligt konfrontativt USA. Det tredje scenariot, som Hallding kallade ”reconfigured”, bygger på att USA, oavsett vem som vinner, i framtiden kommer spela en mindre central roll och att företagen framöver kanske kommer ha större betydelse för klimatpolitiken än stater och institutioner.

Fyra personer deltog i webbinariet, överst till vänster: Dallas Burtraw, överst till höger: Erika Bjerström (moderator), nederst till vänster: Karin Bäckstrand, nederst till höger: Karl Hallding
Fyra personer deltog i webbinariet, överst till vänster: Dallas Burtraw, överst till höger: Erika Bjerström (moderator), nederst till vänster: Karin Bäckstrand, nederst till höger: Karl Hallding. Foto: Valdemar Möller

Karin Bäckstrand kallade presidentvalet för ”a make or break for the global climate”. 
– Donald Trump har helt enkelt inte någon klimatplan, medan Biden har annonserat att han ska satsa två biljoner dollar på att tackla klimatförändringar, vilket får ses som väldigt ambitiöst, sa hon.

Hon jämförde också Bidens klimatplan med EU:s ”Green new deal”.

Ett skifte i attityden

Även om klimatläget ser mörkt ut lyfte Bäckstrand ändå fram några positiva tendenser i USA. En sådan är att det håller på att ske ett skifte i attityden till klimatförändringarna, framförallt bland unga, och att 60 procent av USA:s befolkning numera ser klimatförändringarna som ett stort hot. Hon menade också att även om USA på många sätt har gått i fel riktning under Trumps presidentstyre så hade det ändå skett positiva förändringar på delstatsnivå.

Dallas Burtraw, som medverkade i samtalet från USA, kallade det stundande valet för det viktigaste i hans liv.
– USA har under den här mandatperioden tagit bort foten från gaspedalen i klimatarbetet och kämpar för att hitta backen, men de har inte riktigt hittat den ännu, sa han och syftade med detta på att USA är på väg att lämna Parisavtalet och att Trump har försökt stoppa en del av de klimatreformer som Barack Obama införde, men ännu inte lyckats med det.
Men får Trump en mandatperiod till på sig talar mycket för att USA kommer ta ett stort kliv bakåt, menade han.  

Andra saker spelar också roll

Allt handlar dock inte bara om vem som leder landet, påminde Dallas Burtraw om, utan också ifall det kommer att vara en demokratisk eller republikansk majoritet i senaten framöver. Om Biden vinner men det blir en republikansk majoritet i senaten så kommer förmodligen USA att stanna kvar i Parisavtalet, men det kommer bli svårt att driva igenom nya klimatlagar, menade han. Och även om det blir en demokratisk majoritet i senaten kan det komma att dröja länge innan lagarna implementeras eftersom republikanerna förmodligen kommer att använda sig av det som i amerikansk politik brukar kallas för filibuster, det vill säga fördröja beslutsprocessen. Han såg också en fara i att Högsta domstolen kommer ha en solid republikansk majoritet för en lång tid framöver.

Dallas Burtraw påminde om att det finns andra viktiga faktorer att hålla koll på i amerikansk politik än enbart vem som blir president
Dallas Burtraw påminde om att det finns andra viktiga faktorer att hålla koll på i amerikansk politik än enbart vem som blir president. Foto: Valdemar Möller

Joe Bidens budskap i kampanjen har varit ”Build back better” vilket syftar på att han vill göra en stark omstart efter coronapandemin. Mycket kommer handla om att återskapa jobb, trodde Burtraw. Men han hoppades också på att Biden, om han blir vald, kommer se till så att många av de nya jobben blir i klimatsmarta sektorer. Även i USA har det talats om en ”Green new deal”, men det är än så länge mer en idé än ett färdigformat förslag, sa Burtraw. Han menade att Joe Biden har försökt distansera sig från en del av innehållet i den nya gröna given eftersom det kan tolkas som för radikalt hos vissa väljare, men han trodde att det mesta kommer sippra in i politiken på ett eller annat sätt ändå.

Klimatet ingen valfråga

Trots att klimatet är en ödesfråga så har det inte varit någon stor valfråga i det amerikanska valet. Dallas Burtraw trodde att det berodde på att covid-19 har kommit att överskugga alla andra frågor.
– Hade jag varit demokratisk rådgivare hade jag sagt till Biden att inte prata om klimatet utan att prata om corona för där är det så tydligt att Trump har misslyckats, sa han. 
Men efter corona och frågan om en mer jämlik sjukvård kommer ändå frågan om klimatet för många väljare, menade Dallas Burtraw, i synnerhet för de unga. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV