Radar

Statligt stöd till fler apotek i glesbygd

Regeringen vill ändra reglerna för glesbygdsbidrag för apotek.

Fler apotek i glesbygden ska kunna få ekonomiskt stöd, enligt ett förslag från regeringen.

”Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget”, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

Glesbygdsbidraget kom 2013 och enligt nuvarande regler finns krav på öppettider och maximala försäljningsintäkter. Med vissa regeländringar kan fler apotek bli aktuella, enligt förslaget.

Tanken är att de nya reglerna ska kunna tillämpas retroaktivt för att apotek ska kunna få stöd för hela år 2020.