Radar

Kommunerna minskar på köttet – men hälften nekar till vegansk mat

Vegetarisk mat blir allt vanligare i skolan, medan förskolorna halkar efter, enligt en ny rapport.

Över 80 procent av kommunerna har minskat på köttet under det senaste året och vegetarisk mat blir allt vanligare i skolan, medan förskolorna halkar efter. Det visar färska siffror från organisationen Djurens Rätts senaste kommunkartläggning.

Enligt Djurens rätt växer intresset för växtbaserad mat stort, och försäljningen av produkter bedöms att mer än fördubblas till 2025. Inom offentlig sektor strävar en majoritet av Sveriges kommuner efter att öka serveringen av växtbaserat i skolor och andra verksamheter.

Men fortfarande nekar närmare hälften av kommunerna till att servera veganskt till dem som efterfrågar det. Och endast ett fåtal kommuner väljer att göra någon större andel av de vegetariska rätterna helt växtbaserade.

Djurens Rätts nya rapport Mer växtbaserat i skola och förskola, men hur? undersöker vad som ligger bakom den tveksamhet som många kommuner uttrycker, och några av de vanliga missförstånden om vad som gäller i frågan.

Ökad kvalitet utan ökade kostnader

Enligt rapporten kan en högre andel växtbaserad kost i kommunala verksamheter bland annat bidra till att uppnå kommunens klimat- och miljömål. Det kan även höja kvaliteten på maten utan att öka kostnaderna. Enligt rapporten vittnar flera kommuner om att de fått utrymme i budgeten att köpa in mer ekologiskt när de samtidigt lagar en större andel växtbaserat.

Växtbaserad mat är ett av de enklaste sätten att arbeta med de globala målen, menar organisationen, eftersom kommunerna på det sättet kan minska klimatavtrycken markant. De kan även bidra till målet om att avskaffa hungern, eftersom minskad animaliekonsumtion frigör stora mängder från foderproduktionen till djuren som istället skulle kunna mätta fler människor.

Även målet “God hälsa” belyses, eftersom djurindustrin enligt Djurens rätt idag är en av riskerna för framtida pandemier. Antibiotikaanvändning i djurindustrin globalt är även en stor risk för antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala folkhälsan, menar de.