Radar

Forskningsprojekt utforskar livsmiljöer i stad och landsbygd

Statens konstråds konstnärliga gestaltning Marmorlinjen är en 500 meter lång marmorlinje i Gam­legården, Kristianstad.

Flera forskningsprojekt om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen, får dela på sammanlagt 40 miljoner kronor från staten. Projekten finns runt om i Sverige, till exempel i Gällivare, i Fengersfors bruk i Dalsland och Lund.

Pengarna för de tio projekten kommer från Formas och Statens konstråds satsning på forskning kring gestaltad livsmiljö. Projekten ska genom skapandeprocesser leda till ny kunskap och lyfta fram nya perspektiv på samhällsutmaningar i storstad, bruksort och landsbygd.

Projekten utförs av deltagare från 30 organisationer: universitet, konstnärliga verksamheter, aktiebolag samt offentliga och ideella organisationer. I alla projekt ingår både forskare och konstnärer.

Konstnärer och forskare jobbar tillsammans

– Det är glädjande att konstnärer och forskare nu gemensamt får möjlighet att driva utveckling och spridning av kunskap om gestaltning av människors gemensamma livsmiljöer, Henrik Orrje, vikarierande direktör, Statens konstråd i ett pressmeddelande.

Alla projekt tar sig an olika perspektiv av en gestaltad livsmiljö; till exempel stadsplanering, offentlig konst, medborgarskap, demokrati, barn, unga och äldre, hållbarhet, design, historia och hantverk. Några frågor som besvaras är om det går att skissa ljud i VR, om det går att återuppliva konstverk och hur man skapar offentliga miljöer för och med 10 till 13-åringar.

– Forskningsprojekten kommer vara viktiga för att öka kunskapen om hur konstnärer och konstnärliga perspektiv kan tillföra området gestaltad livsmiljö betydelsefulla kvaliteter, säger Henrik Orrje.

Satsningen är den första i sitt slag.

Dessa projekt får bidrag

MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag (Stockholm). Projektledare: Hanna Erixon Aalto, övriga medverkande: Ania Öst, Marta Bohlmark, Luc Pagès, Erik Aalto, Stockholms Kommun.
Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka (Stockholm). Projektledare: Meike Schalk, övriga medverkande: Miro Sazdic, Anette Göthlund.

Healing Heritage – Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum  
(Fengersfors bruk, Fengersfors). Projektledare: Ylva Frid, övriga medverkande: Cordula Bielenstein-Morich, Marcus Jahnke, Kristina Mjöfors, Fredrik Fogelberg, Jenny Lööf, Aikaterini Synapalou.

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama
 (Lund). Projektledare: Madeleine Leach, övriga medverkande: Lars-Henrik Ståhl, Mick Wilson, Skissernas museum.

En samskapad konstnärlig gestaltnings
 bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö (Göteborg). Projektledare: Maja Gunn, övriga medverkande: Synneve Dahlin Ivanoff, Ewa Wikström, Qarin Lood, Vectura Fastigheter och Förvaltning AB, Artister som kommer att kontrakteras under projektets gång.

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner 
(Göteborg). Projektledare: Elena Raviola, övriga medverkande: Johnny Friberg, Helena Hansson, Karl-Johan Ekeroth, Liselotte van Leuween, Otto von Busch, Eco Agroferestry center, Västra Götalandsregionen, KOMPAN A/S (Danmark).

Lek för Demokrati
 (Ängelholm). Projektledare: Johanna Sjögren Duthy, övriga medverkande: Per-Johan Dahl, Cecilia Sterner, Lena Jungmark, Ängelholms kommun.

Hushålla med överskott
 (Växjö, landsbygden i Småland, Borås). Projektledare: Åsa Ståhl, övriga medverkande: Svenja Keune, Stephan Hruza, Mathilda Tham, Växjö konsthall.

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi
 (Stockholm, Västerås).
Projektledare: Catharina Gabrielsson, övriga medverkande: Eva Arnqvist, Jonathan Metzger, Anna Wignell, Per Hasselberg, Västerås stad.

Tystnaden, sorlet och bullret
 – ljuden som gestaltar livsmiljön (Luleå, Gällivare). Projektledare: Arne Nykänen, övriga medverkande: Björn Hellström, Felix Magnusson, Gällivare kommun. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV