Radar

Posttraumatisk stress hos många nyanlända barn och unga

En stor andel av unga nyanlända rapporterar att de har symtom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom.

Många nyanlända barn har höga nivåer av symptom som kännetecknar posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Särskilt gäller det de som kom till Sverige som ensamkommande barn från Afghanistan, enligt en ny studie.

Studien Children at risk: A nation-wide, cross-sectional study examining post-traumatic stress symptoms in refugee minors from Syria, Iraq and Afghanistan resettled in Sweden between 2014 and 2018, undersökte symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) bland 1129 nyanlända 16-18 åringar som togs emot i kommuner i Sverige mellan 2014-2018.

Resultaten visar att fyra av tio nyanlända barn hade förhöjda symtom på posttraumatisk stress som kan tyda på risk för PTSD. Andelen bland ensamkommande barn från Afghanistan var ännu större – över 56 procent.

– Resultatet visar på behov av en ökad medvetenhet om hälsoutmaningar som nyanlända barn och unga står inför under de första åren efter ankomsten. Det understryker också behovet av att närma sig dessa utmaningar från ett folkhälsoperspektiv med fokus på aktuella levnadsförhållanden, säger Øivind Fjeld-Solberg, forskare på Röda Korsets Högskola.

Studien genomfördes av forskare vid Röda Korsets Högskolas forskningsprogram Resiliency, Mental Health and Social Participation among Refugees (RMSR) i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) i Oslo.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV