Radar

Gruvbolag får provborra på Österlen

Så här såg det ut i Lyby utanför Hörby i augusti förra året när Scandivanadium provborrade efter metallen vanadin.

Det australiska gruvbolaget Scandivanadium får rätt att provborra efter metallen vanadin på Österlen. Detta trots att sex markägare har överklagat ett tidigare beslut. Planerna har upprört många i det lokala samhället.

I fredags kom två domar från Mark- och miljödomstolen i Växjö som ger Scandivanadium rätt att provborra i Skåne efter batterimetallen vanadin. Tidigare har företaget genomfört undersökningar utanför Hörby. Bergsstaten har även gett klartecken för provborrning vid Fågeltofta och Killeröd i Skåne – trots protester från markägare och lantbrukare i trakterna. 

– Hus- och gårdsägare har förtvivlat få se på när bolag går in på markerna och provborrar. De rättigheter som vi vanligtvis förknippar med en rättsstat – till exempel äganderätten och att man själv får bestämma vad som ska ske på ens mark – de rättigheterna är plötsligt som bortblåsta på grund av minerallagen, säger regionrådet Annette Linander (C) i ett pressmeddelande. 

Scandivanadium vill använda vanadinet till att skapa flödesbatterier för vind- och solkraft. Efterfrågan på metallen förväntas stiga i takt med att elektrifieringen av bilar och andra fordon tar fart.

"Vi behöver mer gruvor"

I SVT:s Uppdrag granskning om gruvdrift för cirka ett år sedan, sa Erika Ingvald från myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, att Sverige har ett ”enormt ansvar”:

– Vi kommer behöva mer gruvor. Och det kommer behöva vara gruvor med väldigt hög miljöprestanda och bra villkor runt omkring. Och där tänker jag mig att Sverige är en fantastisk plats att vara på. Eftersom vi redan har gruvor med väldigt hög miljöprestanda.

Vanadin har hittills använts för att härda stål och fortfarande står stålindustrin för en stor del av efterfrågan
Vanadin har hittills använts för att härda stål och fortfarande står stålindustrin för en stor del av efterfrågan. Metallen kan också användas i batteriproduktion, bland annat i uppladdningsbara så kallade flödesbatterier. Foto: Andreas Hillergren/TT

Även miljöpartisten Sven G Hultman har uttryckt sig positiv, även om hans parti tagit avstånd från hans åsikter.

– Vi behöver vanadium, var ska vi få tag i det? Det finns på ett par håll i världen det vet vi, men det är osäkra leveranser och det är dåliga arbetsmiljöförhållanden. Så varför skulle vi inte ta det här? I Skåne, i Sverige, där vi har miljölagar som är stränga. Det blir lite mycket av “nimby – not in my backyard” över det hela, säger han i SVT. 

"Finns inga gröna gruvor"

Motståndet på Österlen är dock stort – både bland boende, politiker och nunnor. Proteströrelsens största invändning handlar om att provborrning och en gruva kan innebära risker för miljön. Vanadinet ligger i bergarten alunskiffer, tillsammans med bland annat uran. Risken, menar man, är att radioaktiva ämnen frigörs vid brytning.

– Det finns inga gröna gruvor. Det finns många där uppe som också har fått uppleva de här stora skandalerna där företag gått i konkurs och lämnat efter sig dammar med giftiga ämnen i, och det är kommuner som ska betala det återställandet, säger Moder Christa, abbedissa på Mariavalls kloster i Skåne till SVT. 

På Centerpartiets förslag i Region Skåne har nu en enig regionstyrelse tillskrivit regeringen och begärt att minerallagen ska ändras.

– Minerallagen är en otidsenlig lag som ger gruvprospektörer orimliga rättigheter. Den måste moderniseras. Därför uppmanar vi alla partier i Sveriges riksdag: förändra snarast denna lag så att den tar bättre hänsyn till dagens samhälle, människor och miljö, säger regionrådet Birte Sandberg (C). 

Hon och Annette Linander (C) vill att marken används till etablerade näringar som matproduktion och besöksnäring. De hoppas nu att de sex markägarna vill gå vidare med ännu en överklagan.