Radar

Trots rekord – LRF vill se fler skjutna vildsvin

Förra året sköts runt 146 000 vildsvin av jägare i Sverige.

Förra jaktåret sköts rekordmånga vildsvin – över 146 000 djur.
Det räcker dock inte för att minska skadorna som svinen orsakar hos skogs- och lantbrukare, anser LRF.

– Vi får snarare mer och mer rapporter om att skadorna ökar, säger Palle Borgström, riksförbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Bara under det senaste jaktåret (1 juli 2019–30 juni 2020) har antalet avskjutna vildsvin ökat med 30 procent i Sverige jämfört med året innan – från cirka 112 000 till 146 000 fällda djur, enligt statistik från Svenska jägareförbundet.

Bra ollonår

– Det finns flera orsaker till ökningen. Förra året var det ett bra ekollonår på många håll samt milda vintrar, vilket ger till en ökad överlevnad och att vildsvinen är i bättre kondition i brunst och kan föda fler kultingar, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet.

Generellt har jägarna även utvecklat mer effektiva jaktmetoder av vildsvin, men framför allt är det sedan det föregående jaktåret tillåtet att använda exempelvis mörkersikte vid vildsvinsjakten.

– Vildsvinen är ju nattaktiva, vilket har varit en utmaning för jägare tidigare, säger Jesper Einarsson.

Runt 146 000 fällda vildsvin är den högsta noteringen sedan jägarförbundet i början av 1990-talet började föra statistik över arten. Trots rekordet är det för få skjutna vildsvin, anser LRF.

– För att få ner vildsvinsstammen behöver vi sannolikt skjuta ännu mer vildsvin, säger riksförbundsordförande Palle Borgström.

Bökande vildsvin uppskattas orsaka skador för 1,1 miljarder kronor för jordbruket per år, enligt den senast tillgängliga rapporten (2015) från Sveriges lantbruksuniversitet.

– Om vi tittar på hur avskjutningen av djur har ökat och ökning av trafikolyckor med vildsvin, och antar att det finns ett samband där, är det LRF:s uppskattning att kostnaden antagligen ligger på 1,5–2 miljarder kronor i dag, säger Borgström.

Ska bli lättare att sälja köttet

LRF anser att det är orimligt att det är tillåtet att utfodra vildsvin i Sverige, men för fyra år sedan sade riksdagen nej till regeringens förslag om ett utfodringsförbud. Nu kan frågan inom kort återigen nå riksdagen, rapporterar Svensk Jakt .

– Frågan bereds nu. Ambitionen och förhoppningen är att kunna skicka tillbaka förslaget till riksdagen någon gång på det nya året, säger landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) tidskriften.

Regeringen vill även underlätta för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument – vilket i nuläget inte är tillåtet – och frågan utreds av exempelvis Livsmedelsverket.

En sådan förändring kan leda till en ökad jakt av vildsvin, tror LRF.

– När jägarna har skjutit fullt i sin egen frysbox och man inte kan sälja köttet minskar ju incitamentet till att gå ut och jaga, säger Palle Borgström.

Antalet skjutna vildsvin

Antalet avskjutna vildsvin i Sverige de fem senaste jaktåren:

2019–2020: 146 068.

2018–2019: 112 352.

2017–2018: 114 831.

2016–2017: 102 923.

2015–2016: 97 626.

Ett jaktår löper från den 1 juli till den 30 juni det efterföljande kalenderåret.

Källa: Svenska jägareförbundet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV