Radar

Förändra jordbruket för att stoppa klimatkrisen

Tillgången till mark och kontroll över naturresurser är centrala för att mildra klimatförändringarna, enligt en ny rapport.

Att förändra dagens livsmedelssystem är absolut nödvändigt för att bekämpa dagens ekologiska kriser, enligt en ny rapport.

Rapporten Overcoming Ecological Crises: Reconnecting Food, Nature and Human Rights publiceras av nätverket Global Right to Food Network, och belyser sambandet mellan klimaträttvisa, matsuveränitet och mänskliga rättigheter.

Rapporten tar upp jordbrukets roll som utlösande faktor för sjukdomar som covid-19. Den pekar på hur dagens jordbruk ökat förlusten av biologisk mångfald och skapat perfekta förutsättningar för uppkomsten av nya patogener och deras överföring från djur till människor.

För att hejda klimatkrisen och säkerställa rätten till mat krävs en radikal förändring av våra samhällen, menar man. Rörelser uppmanas arbeta tillsammans för att förändra hur vi producerar, distribuerar och äter mat.

Krävs ett holistiskt perspektiv

Rapporten visar också hur tillgången till mark och kontroll över naturresurser är centrala för att mildra klimatförändringarna, minska utsläpp, skydda ekosystem och säkerställa social rättvisa.

Kärnan i lösningen, enligt rapporten, måste bygga på erkännandet av bönder och urfolks rättigheter, samt hållbar odling med agroekologi som bygger på praxis och lokal innovation.

”För att ta itu med de ekologiska kriserna krävs ett holistiskt perspektiv på miljö och mänskliga rättigheter. Och maten, där vår koppling till resten av den levande världen är tydligast, är den perfekta utgångspunkten för detta”, skriver man i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV