Radar

Återvinning av litiumjonbatterier prisas

Nathália Vieceli får pris av Renova för sin forskning om hur man återvinner metallerna i litiumjonbatterier.

Litiumjonbatterier blir allt viktigare i ett samhälle där fler saker ska drivas på el. De finns i dag i bland annat kameror, datorer, mobiltelefoner och inte minst elbilar. Samtidigt får brytningen av vissa metaller som används i batterierna stora miljökonsekvenser. Nu prisas forskning på återanvändning av metallerna i batterierna av återvinningsföretaget Renova. 

Det är Nathália Vieceli, miljöingenjör från Brasilien , som får priset på 100 000 kronor för sin forskning på  hur man återvinner metaller ur uttjänta litiumjonbatterier vid Chalmers i Göteborg. Nathália Vieceli använder sig av en metod som kallas för hydrometallurgi som går ut på att metallerna löses upp i syra och extraheras i olika lösningsmedel. En annan metod är pyrometallurgi, som bygger på förbränning, men risken med den metoden är att den kräver mycket energi och att vissa metaller, som litium, riskerar att förstöras. 

– Det är viktigt att själva återvinningsprocessen är hållbar. Den här metoden kräver betydligt mindre energi än förbränning och vi kan använda samma lösningsmedel om och om igen, säger Nathália Vieceli i ett pressmedddelande. 

Förutom de ekologiska riskerna med brytning av metaller så är litium och kobolt ändliga resurser som bara bryts i ett fåtal länder. Det gör att alla som vill använda batterier blir starkt beroende av import från dessa länder och EU klassar i dag litium och kobolt som så kallade kritiska råmaterial. 

– Återvinning är helt nödvändigt. Dels för att våra framtida behov ska kunna tillgodoses och dels för att minska de negativa effekterna av mineralbrytning, säger Nathália Vieceli. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV