Radar

Tanzania: begränsad yttrandefrihet inför valet

Tanzanias president John Magufuli har lett landet sedan 2015 och vill bli återvald den 28 oktober.

Tanzanias president John Magufuli och hans regering har skapat flera lagar för att kunna stoppa allt form av motstånd och på ett effektivt sätt förhindra yttrandefriheten och mötesfriheten inför valet den 28 oktober. Det skriver Amnesty International i en ny rapport.

De senaste månaderna har kandidater från oppositionen blivit gripna med hjälp av falska anklagelser för att ta ifrån dem deras rätt till mötesfrihet, föreningsfrihet och rörelsefrihet, menar Amnesty i rapporten Lawfare – Repression by Law Ahead of Tanzania’s General Elections.

Samtidigt har regler som syftar till att ytterligare stärka regeringens kontroll över vad nationell och utländsk media publicerar trätt i kraft. Politiker har gripits för att de har hållit i eller varit på möten, mediebolag har stängts ner eller förbjudits, nätaktivism har kriminaliserats och civilsamhällesorganisationer har hindrats att verka. 

– Att använda sig av lagstiftning för att systematiskt och avsiktligt slå ner på mänskliga rättigheter, särskilt i valtider, är ett extremt oroande och ohälsosamt tecken för ett land som vill positionera sig som ett land i framkant för tillväxt och utveckling, säger Deprose Muchena, Amnestys regionchef för östra och södra Afrika i ett pressmeddelande.

Medier har stängts ned

Sedan i augusti finns nya regler som kräver att utländska journalister ska ha ett “förkläde” i form av en regeringstjänsteman med sig på sina uppdrag. Enligt en ändring i radio- och tv-lagen som också också gjordes i augusti måste tv-bolag i Tanzania nu söka tillstånd för att sända inslag som producerats av utländsk media. 

—Amnesty har också dokumenterat att bland annat medier som på olika sätt associeras med oppositionen eller med kritiker av presidenten har förbjudits eller stängts ner — några med förevändningen att de spridit falsk information om covid-19. Det är oerhört allvarligt när yttrandefriheten inskränks på det här sättet, säger Ami Hedenborg, talesperson för Amnesty Sverige.

Amnesty har dokumenterat hur minst fyra lagar som antagits sedan 2019 begränsar möjligheterna för civilsamhällesorganisationer att verka. Från och med juni 2019 måste till exempel civilsamhällesorganisationer uppge varifrån de får sitt finansiella stöd.

I juni blev organisationer som sysslar med mänskliga rättigheter förbjudna att ägna sig åt aktiviteter som har med valet att göra och internationella observatörer blev beordrade att inte prata om valet, enligt Amnesty.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.