Radar

Studie av forntida ekologisk kollaps ger ny kunskap om dagens klimatförändringar

Ökenstäppen i södra Gurbantunggutöknen, där mindre än 30 % är vegetationstäckt.

För 34 miljoner år sedan skedde en stor ekologisk katastrof i Centralasien, orsakad av klimatförändringar. Öknen bredde ut sig och den biologiska mångfalden minskade kraftigt. I en ny studie varnar ett internationellt forskarteam för att samma sak kan vara på väg att hända igen. 

Genom att studera fossilt pollen har forskare från Sverige, Frankrike och Nederländerna kunnat analysera vad det var som hände för 34 miljoner år sedan. Resultatet visar att stora områden i Mongoliet, Tibet och Nordvästra Kina förvandlades till öken efter klimatförändringarna och att många stora djur dog ut och ersattes av små gnagare. 

Jämför man med idag menar forskarna att något liknande kan vara på väg att hända. Även nu expanderar nämligen öknarna i området snabbt. 
– Resultaten pekar mot stora konsekvenser för framtida biologisk mångfald, jordbruk och människors välbefinnande. Våra analyser av historiska data tyder på att den centralasiatiska regionen oåterkalleligt kommer förlora sin unika biologiska mångfald om ökenspridningen i området fortsätter, säger Natasha Barbolini, huvudförfattare och forskare inom paleoekologi vid universitetet i Amsterdam i ett pressmeddelande.

Det är alltså inte bara den biologiska mångfalden som hotas om ökenspridningen fortsätter. Torkan gör det både svårare att odla samtidigt som stäppen försvinner så att boskapen inte har någonstans att beta. Det här sammantaget leder till att en halv miljard människor får allt svårare att försörja sig. 

Studien visar också att när en ökenspridningsprocess väl har börjat så kan den pågå i miljontals år.  Detta beror på att vegetation förhindrar erosion och koncentrerar vatten och näringsämnen i matjorden. Om den vegetationen går förlorad, är det svårt för den att komma tillbaka. I artikeln, som publiceras under International Year of Plant Health, varnar författarna för att den asiatiska stäppen modifieras för mänskligt bruk, vilket leder till ökenspridning i en takt utan motstycke. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV