Radar

Miljöstrateg: ”Verkar ha dragit nitlotten i år”

För att rädda de utsatta sandstränderna i Ystad sandskog fylls de på med sand från havsbotten.

De 14 kommuner som i år ansökt om 244 miljoner kronor hos MSB för att stoppa översvämningar och andra naturolyckor ser inte ut att få några pengar. Ystad försöker rädda sina sandstränder och behöver varenda krona.

– Vi har vidtagit väldigt mycket åtgärder för att motverka negativa effekter av kusterosion och skapa en buffert inför stigande havsnivåer och översvämning. Det är klimatanpassning på hög nivå, men vi verkar ha dragit nitlotten i årets budget, säger Mona Skoog, miljö- och klimatstrateg i Ystad kommun.

Ystad kommun har arbetat med klimatanpassning för att rädda sina sandstränder i tio år och har lagt ner miljontals kronor på det. Därför har de kämpat för att få kusterosion klassat som en naturolycka. Det har gått trögt, men efter flera avslag gör de ett nytt försök i år. Kommunen har nu sökt 23,6 miljoner kronor i bidrag för strandfodring av Ystad sandskog.

Katastrofal nedskärning

Skälet är att myndigheten i kartläggningar har identifierat att Ystad riskerar att drabbas av översvämningar.

– Jag tänkte att om de själva har identifierat att vår kust löper risk att översvämmas då tar jag chansen att söka medel. Vi som lever här nere i södra Sverige upplever att kusterosionen är ett katastrofalt skeende. Det går väldigt fort och är svårt att förhindra när det väl sker, säger Mona Skoog.

Möjligheten att söka pengar till förebyggande åtgärder hos MSB är viktig för kommunerna.

– Det här är en otroligt viktig fond för oss kommuner eftersom de här åtgärderna är extremt kostsamma. För oss är det förödande att regeringen väljer att dra ner anslagen så mycket som man gjort, säger Mona Skoog.

Hon berättar att alla kustkommuner i Skåne, Halland, Blekinge, Gotland och Öland kommer att påverkas av stigande havsnivå och behöver vidta åtgärder.

Nationellt ansvar

– Vi tittar avundsjukt på kommunerna längs Göta älv som kan söka pengar för att motverka ras och skred hos Statens geologiska institut, som fått 100 miljoner att fördela. Vi behöver de här pengarna i samma utsträckning som dem.

Sandstränderna i Ystad sandskog är mycket välbesökta året runt.

– Dessa områden är riksintressanta och utgör en buffert för att skydda bakomliggande områden. Människor från hela världen kommer dit. Vi hoppas att staten inser att man måste ta ett nationellt ansvar för rädda våra stränder, säger Mona Skoog.

Förutom Ystad har 13 andra kommuner sökt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Vellinge har sökt det största bidraget, 98,9 miljoner kronor. Norrköpings kommun har sökt näst mest 84, 9 miljoner kronor för översvämningsåtgärder längs Ljura bäck.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV