Radar

70 organisationer vädjar om att stoppa utvisningar

Personal från Röda korset på Stockholms central under flyktingvågen 2015.

I ett gemensamt brev till riksdagen vädjar 70 olika organisationer, däribland Läkare i Världen Sverige och Nu är det nog, om att alla utvisningshotade personer i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. 
”Att låta dem stanna i Sverige är det enda mänskliga, både gentemot dem och oss hundratusentals hjälpare som skulle kunna andas ut”, skriver de. 

Det är såväl nationella som lokala organisationer som har skrivit under brevet som både har skickats ut till media och till samtliga riksdagsledamöter. Bland organisationerna märks även Etikkommissionen i Sverige, Ung i Sverige och Barnrättsbyrån. 

I brevet skriver de bland annat att det aldrig blev någon flyktingkris i Sverige 2015 som det har påståtts och exemplifierar det med ett citat från Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, där hon säger: ”När krisen blev mer påtaglig klev civilsamhället in för att lösa en situation som den offentliga sektorn aldrig hade klarat på egen hand”. De beskriver sedan hur många som har engagerat sig både under och efter 2015 för att hjälpa flyktingar, såväl professionellt som ideellt. De hänvisar också till  två undersökningar av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan där en majoritet av de tillfrågade säger att de vill att barn och sjuka ska få stanna och att familjeåterförening underlättas.

Enligt organisationer skulle det ta 10-20 år och kosta över en miljard kronor enbart att tvångsutvisa 10 000 ungdomar till Afghanistan. Totalt räknar de med att det finns minst 30 000 personer i Sverige som lever under utvisningshot. 

”I juli 2021 ska en ny asyllagstiftning införas. Vi hoppas att den tillfälliga lagens omänskliga begränsningar tas bort. Dessutom behövs en lösning för alla dem som nu finns i Sverige. Ge dem permanenta uppehållstillstånd! Då sparas stora resurser in samtidigt som vi får arbetskraft – från bärplockare till läkare”, skriver organisationerna. 

Alla organisationer som står bakom uppropet finns här